Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämän ajan jatkuvaa osaamisen kehittymistä ja kehittämistä. Usein sillä viitataan erityisesti osaamisen uudistamiseen ja kehittämiseen työuran eri vaiheissa ja siten, että se vastaa työelämän tarpeisiin.