Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolain tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Molemmat lait velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Nämä sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä.