Suomalaiset nuorisojärjestöt muotoilivat teesit nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, he vaativat toimia poliittisilta päättäjiltä Suomessa ja Euroopassa

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen nuorisojärjestöjen edustajien kanssa
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen nuorisojärjestöjen edustajien kanssa


30.11 julkaistiin teesit, jotka 20 suomen merkittävää nuorisojärjestöä ovat yhdessä muotoilleet ja allekirjoittaneet. Teesit koottiin työpajassa 11.11.2022, ja valmiit teesit ojennettiin Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle. 

Euroopan nuorison teemavuoden tavoitteena on nuorten äänen nostaminen päätöksentekoon ja pysyvän vaikutuksen jättäminen nuorten osallistumiseen. Suomalaisnuoret ovat EU-myönteisiä, ja he ovat yhä kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnasta. Nuoret joutuvat kuitenkin usein sivuun, kun heille tärkeistä asioista päätetään. Teemavuoden perintönä tulee olla konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä, jotka tukevat nuorten osallisuutta demokraattisessa päätöksenteossa, jotta Euroopan unioni on myös nuorten näköinen ja jotta he kokevat sen omakseen.

Suomalaiset nuorisojärjestöt kokoontuivat perjantaina 11.11.2022 keskustelemaan, kuinka teemavuoden perinnöstä tehdään kestävä. Päivän kestävän työpajan aikana järjestöt muotoilivat kolme yhteistä teesiä ja ratkaisuja, joihin he haluavat päättäjien sitoutuvan Suomessa ja EU:ssa. Valmiit teesit ojennettiin Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle samana päivänä pidetyssä pyöreän pöydän keskustelussa.

 

Pääteesit olivat seuraavat:

1.Ei “nuorisopesua” vaan oikeaa vaikuttamista

Nuorten tulee olla mukana ja edustettuna päätöksenteossa kaikilla politiikan tasoilla: niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, Euroopassa kuin globaalisti.

2.Nuorista on pidettävä huolta nyt ja tulevaisuuden epävarmuustekijöitä on vähennettävä

​​​​​​​Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon haasteisiin on löydettävä ratkaisuja kaikilla politiikan tasoilla.

3.Tarvitsemme arvoihinsa nojaavaa, yhtenäistä EU:ta ratkaisemaan aikamme ja tulevaisuuden polttavia haasteita

EU:n tulee tehdä kunnianhimoista ja vaikuttavaa politiikkaa sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joihin tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. EU:n tulee pitää kiinni arvoistaan sekä kehittää ja edistää niitä väsymättä kaikessa politiikassaan, niin unionin sisällä kuin sen ulkopuolella.

 

Teesit  ja ratkaisut kokonaisuudessaan löytyvät pdf-tiedostoina sivun alareunasta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. 

Teesit ovat vapaasti käytettävissä ja levitettävissä nuorten parissa toimivien ja nuorten asioita ajavien tahojen toiminnassa. Pyydämme että viittaatte teeseihin mikäli käytätte esimerkiksi viestinnässä niiden sisältöä. 

Edustettuina olevat tahot ovat: Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Nuorten EU-delegaatti, Eurooppanuoret, European Youth Parliament Finland, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Seta, Sosialidemokraattiset Nuoret r, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry, Suomen Keskustanuoret ry, Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Suomen Opiskelijakuntien Liitto SAMOK ry, Suomen Partiolaiset, Suomen Somalia-verkosto, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL, Svensk Ungdom – RKP-nuoret, Vasemmistonuoret