Tiedonkeruut.fi -palvelu on apuväline tiedon hyödyntämisessä ja tiedonkeruiden koordinoinnissa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla.

Tarkoitus on auttaa oppilaitoksia organisoimaan omaa toimintaansa niin, että oppilaitokset saisivat sivustolta kootusti tietoa siitä, mitä tiedonkeruita on tulossa ja millaisia tuloksia niistä on saatu.

Tiedonkeruun koordinoinnin tarkoitus on keventää päiväkotien ja koulujen tiedonkeruutaakkaa. Kootun tiedon avulla tutkijat ja viranomaiset voivat hyödyntää toistensa tiedonkeruita ja syntyviä aineistoja entistä paremmin. Tarkoitus on saada kerätty  tieto  yhteiseen  käyttöön sekä parantaa tiedon laatua ja luotettavuutta.

Tiedonkeruut.fi on kehittyvä palvelu. Taustalla on vuosina 2018-2019 työskennellyt Opetushallituksen asettama Tiedon hyödyntämisen yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmässä mukana olleet organisaatiot:

 • Aluehallintovirasto (AVI)
 • Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA)
 • Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL)
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
 • Kuntaliitto (KL)
 • Opetusalan ammattijärjestö (OAJ)
 • Opetushallitus (OPH)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
 • Suomen Akatemia (SA)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Tilastokeskus (TK)
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)