Aineisto

Amisbarometri 2022

Organisaatio Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö

Yhteystiedot

Jukka-Pekka Jänkälä
Vastaava tutkija
0503681952
jukka-pekka.jankala@otus.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Avoin aineisto
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 22.11.2021 – 28.2.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 22.11.2021 – 28.2.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Amisbarometri tuottaa seurantatietoa ammattiin opiskelevien koulutuksesta, opintoihin hakeutumisesta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudennäkymistä. Tiedonkeruu toteutetaan Suomessa toimivien ammatillisten oppilaitosten kautta verkkokyselynä. Kohderyhmään kuuluvat nuoret ja aikuisopiskelijat, jotka suorittavat ammatillista tai valmentavaa tutkintoa tai muita ammatillisia opintoja. Tutkimusta rahoittaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen turvin.