Tiedonkeruu

ICILS 2023 (pääkoe), Kansainvälinen monilukutaidon tutkimus

Organisaatio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

Yhteystiedot

Juhani Rautopuro
Yhteyshenkilö
Aineiston käyttöehdot Avoin aineisto
Tiedonkeruu toteutetaan 27.3. – 28.4.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Kansainvälisessä monilukutaidon tutkimuksessa (ICILS, International Computer and Information Literacy Study) tarkastellaan nuorten monilukutaitoa ja tietokoneen käyttötaitoa ja -harrastuneisuutta, ohjelmoinnillista ajattelua sekä opettajien ja koulujen valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. ICILS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Kohderyhmänä ovat peruskoulun 8. luokan oppilaat sekä koulujen opettajat ja rehtorit. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Suomi oli ensimmäisen kerran mukana vuonna 2018. Suomessa tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimus on osa perusopetuslain mukaista opetuksen laadunvalvontaa ja on opetuksenjärjestäjää velvoittava.