Tiedonkeruu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu - 1. luokan taitojen arviointi

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

Mervi Eskelinen
mervi.eskelinen@gov.fi
Aineiston käyttöehdot Ei luovuteta
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1.2021 – 31.12.2024
Tiedonkeruu toteutetaan 30.10. – 24.11.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tiedonkeruu on osa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua, jossa noin 15 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta aloitti 5-vuotiaana kaksivuotisen esikoulun. Seurantatutkimus arvioi kokeilun vaikuttavuutta vertaamalla kaksivuotisen esiopetuksen käyneiden lasten taitoja yksivuotisen esiopetuksen käyneisiin lapsiin tutkimukseen osallistuvissa kokeilu- ja verrokkikunnissa.

Lasten taitoja arvioidaan tutkimuksen aikana kolmesti: päiväkodissa tai esikoulussa 5- ja 6-vuotiaana sekä 1. luokalla 7-vuotiaana. Lasten taitojen arviointi koostuu lasten kyselyistä sekä opettajan lapsikohtaisista arvioista. Lasten kyselyt toteutetaan oppitunnin aikana (noin 45 minuuttia) sähköisesti ViLLE-ympäristössä, jossa jokainen 1. luokan oppilas tekee itsenäisesti kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia sekä itsetuntoa mittaavia tehtäviä. Tehtävät tehdään yhtäaikaisesti tietokoneilla/tableteilla opettajan valvoessa. Lisäksi opettaja täyttää erikseen lapsikohtaisen arvion sosiaalis-emotionaalisista taidoista (noin 5 minuuttia oppilasta kohden).

Tiedonkeruu perustuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta säädettyyn lakiin, ja sitä toteuttavat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Lisätietoa tutkimuksen toteutuksesta voi kysyä eskarikokeilu@vatt.fi