Tiedonkeruu

Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi

Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Yhteystiedot

Mira Huusko
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
0295336656
mira.huusko@karvi.fi
Tiedonkeruun menetelmät Haastatteluaineisto
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.9.2022 –
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.2022 – 15.5.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaan vuosina 2022–2023 toteutetaan arviointi Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen. Suunnitelman mukaan arviointi tuottaa tietoa korkeakoulupedagogiikan nykytilasta, kuten korkeakoulujen pedagogisista linjauksista ja toimintamalleista, digitalisaation roolista opetuksessa ja oppimisessa, korkeakoulujen sisäisistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistoiminnoista sekä korkeakoulujen yhteistyöstä pedagogiikan kehittämiseksi. Lisäksi tuotetaan tietoa opettajien pedagogisen osaamisen tukemisesta ja kannusteista. Arviointi tukee korkeakouluja korkeakoulupedagogiikan kehittämistyössä ja uudistamisessa. Arvioinnin taustalla ovat Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat korkeakoulupedagogisen osaamisen kehittämishankkeet.