Tiedonkeruu

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017-2022 arviointi

Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Yhteystiedot

Niina Nurkka
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
niina.nurkka@karvi.fi
Tiedonkeruun menetelmät Haastatteluaineisto
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.2022 – 15.5.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosien 2022–2023 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kansallisen arvioinnin, jonka tarkoituksena on arvioida opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 3) ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden (Kärkihanke 1) vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Arvioinnin tavoitteena on luoda kokonaiskuva tilanteesta tuottamalla tietoa Kärkihankkeiden 1 ja 3 toimeenpanosta, tulosten sekä toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa valitun kehittämismallin toimivuudesta ja kestävyydestä sekä antaa suositukset korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisen tavaksi tulevaisuudessa. Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnilla tuotetaan tietoa Karvin arviointisuunnitelman painopisteeseen Jatkuvan kehittämisen tukeminen.