Tiedonkeruu

Kouluterveyskysely 2023

Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteystiedot

Jenni Helenius
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
029 524 8406
jenni.helenius@thl.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Käyttölupa
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.3. – 28.4.2023
Tiedonkeruu toteutetaan 1.3. – 28.4.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Kouluterveyskyselyssä kerätään seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saannista ja palveluista koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Kertynyt aineisto mahdollistaa tulosten tarkastelun kansalliselta tasolta lähtien aina kunta- ja oppilaitostasolle saakka.

Tutkimuksessa tavoitetaan myös eri väestöryhmät niin, että saadaan tietoa esim. ulkomaalaistaustaisten ja toimintarajoitteisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyviltä vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999, ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 sekä perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyviltä vuodesta 2017 alkaen.