Aineisto

Kuntaliiton varhaiskasvatuskysely 2022

Organisaatio Kuntaliitto

Yhteystiedot

Mikko Svartsjö
mikko.svartsjo@kuntaliitto.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1.2021 – 31.12.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 11.4. – 4.5.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Kysely kostuu neljästä osasta. Tietoja kysytään lasten koti- ja yksityisen hoidon kuntalisästä, palvelusetelistä sekä asiakasmaksuperiaatteista.

Lasten koti- ja yksityisen hoidon kuntalisän sekä palvelusetelitoiminnan tiedot koskevat nykytilannetta ja taloustietojen osalta
vuoden 2021 tietoja. Asiakasmaksuihin liittyvillä kysymyksillä kartoitetaan kunnan nykykäytäntöä.

Kuntaliitto on säännöllisesti joka toinen vuosi kartoittanut varhaiskasvatukseen liittyviä kuntalisiä, palvelusetelitoiminnan tilaa ja asiakasmaksuihin liittyviä malleja. Edellisen kyselyn tuloksia voi tarkastella nettisivuiltamme.

Toivomme, että teillä on mahdollisuus vastata kyselyyn, sillä emme saa kysymiämme kuntakohtaisia tietoja valtakunnallisista tietolähteistä.
Teemme tuloksista yhteenvedon Kuntaliiton www-sivuille. Yhteenveto sisältää kuntakohtaisia tietoja, jotka ovat muutoinkin julkisia.