Tiedonkeruu

Kysely opiskeluhuollosta kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille (marraskuu 2023)

Organisaatio Kuntaliitto

Yhteystiedot

Liisa Jurmu
Yhteyshenkilö
+358 50 479 6835
liisa.jurmu@kuntaliitto.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Tiedonkeruu toteutetaan 17. – 30.11.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Kuntaliitto toteuttaa kuntien ja kuntataustaisten toimijoiden tilannekuvaa kartoittavia kyselyitä kulloinkin ajankohtaisista aiheista ja nostaa kyselytulosten pohjalta kuntakentän tuntoja myös julkiseen keskusteluun. Tässä kyselyssä tarkastelun kohteena on opiskeluhuollon yhteistyö hyvinvointialueiden ja kuntien sekä muiden koulutuksen järjestäjien välillä.

Kysely on suunnattu kunnille sekä muille kuntataustaisille koulutuksen järjestäjille, ko. organisaatioiden sivistysjohtajat tai vastaavat.