Tiedonkeruu

Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi

Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Yhteystiedot

Kati Jokio
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
029 533 55 22
kati.jokio@karvi.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Tiedonkeruu toteutetaan 27.3. – 28.4.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Aineisto koostuu opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä koulutusten johtajien vastauksista opinto-ohjauksen toteutumisesta ja toteuttamisesta perusasteella, nivelvaiheen koulutuksissa sekä toisella asteella. Aineisto kerätään otokseen valikoituneiden koulujen ja oppilaitosten henkilöstöltä. Perusopetuksen otokseen kuuluu 135 koulua, ammatillisen koulutuksen otokseen 23 oppilaitosta, lukiokoulutuksen otokseen 53 oppilaitosta, ja vapaan sivistystyön otokseen 45 oppilaitosta. Tiedonkeruu perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteiseen tehtävään (Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 1295/2013 § 2a ja 2b).