Aineisto

Opiskelijakysely

Organisaatio Tilastokeskus

Yhteystiedot

Irma Suovirta
Yhteyshenkilö
029 551 3280
irma.suovirta@stat.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1. – 31.12.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 10.9. – 10.10.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tilastokeskus kerää tällä kyselyllä koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitosten osoite- ja opiskelijamäärätietoja ajankohdalta 20.9.2022.

Kaikilta oppilaitoksilta kerätään voimassa olevat osoitetiedot.

Opiskelijamäärät kerätään ainoastaan niistä koulutuksista, joista tietoja ei saada Koski-tietovarannosta (perusopetukseen valmistava opetus, korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, perusopetuksen aineopinnot, lukiokoulutuksen aineopinnot, ammatillista osaamista syventävä ja täydentävä koulutus, ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus, vapaan sivistystyön koulutus, taiteen perusopetus).