Tiedonkeruu

Opiskelijakysely

Organisaatio Tilastokeskus

Yhteystiedot

Tilastokeskus
Yhteyshenkilö
oppilaitostilastot@stat.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 20.9.2023 –
Tiedonkeruu toteutetaan 10.9. – 10.10.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tilastokeskus kerää koulutuksen järjestäjien kautta oppilaitosten osoite- ja opiskelijamäärä-tietoja ajankohdalta 20.9.2023. Kyselyn kirje postitetaan koulutuksen järjestäjille, jotka organisoivat keruun oppilaitoksiltaan. Kysely on auki 10.9.–10.10. välisen ajan.

Opiskelijamäärät kerätään ainoastaan niistä koulutuksista, joista tietoja ei saada Koski-tietovarannosta. Keruu on oppilaitoskohtainen ja siihen vastaavat peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Kyselyn tietoja käytetään Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin osoitteiden ja opiskelijamäärien päivittämiseen.