Aineisto

Opiskeluhuoltopalvelujen valtakunnallinen seuranta OPA 2022

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

OPA yhteysosoite/ kontaktadress
opatiedonkeruu@thl.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Käyttölupa
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.8.2021 – 1.4.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 21.3. – 1.4.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Opiskeluhuoltopalvelujen OPA 2022 kysely on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle. Tietoa kerätään kuluvalta lukuvuodelta 2021–2022. Tavoitteena on saada tietoa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja työn toteuttamisesta kuten asiakkuuksista, työkäytännöistä, yhteistyöstä sekä työn edellytyksistä. Myös koronaepidemian vaikutuksista palveluihin on joitakin kysymyksiä.

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus (OPH), joiden tehtäviin opiskeluhuoltopalvelujen seuranta lakisääteisesti kuuluu. Edellinen OPA-tiedonkeruu toteutettiin vuonna 2020 perusopetuksen opiskeluhuoltopalveluille ja sen tuloksista on julkaistu raportti: Voimavarana yhteistyö. Nyt tietoa kerätään ensimmäistä kertaa samanaikaisesti perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisilta.

Vastaajien yhteystiedot (sähköpostiosoitteet) on kerätty viimeisimpien Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa (2021) sekä lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa (2020) -tiedonkeruiden yhteydessä. Yhteystietojen kerääminen perustuu THL:n ja OPH:n tehtävään seurata ja kehittää opiskeluhuoltoa valtakunnallisesti (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 24 § ja 25 §). Tiedonkeruun päätyttyä yhteystiedot hävitetään. Kyselyyn vastataan henkilökohtaisen linkin kautta, mutta aineistoa käsitellään ja tuloksia raportoidaan siten, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.