Tiedonkeruu

Peruskoulujen erityisopetuskysely

Organisaatio Tilastokeskus

Yhteystiedot

Tilastokeskus
Yhteyshenkilö
oppilaitostilastot@stat.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 20.9.2023 –
Tiedonkeruu toteutetaan 1.11. – 31.12.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tilastokeskus toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Peruskoulujen erityisopetuskysely -erillistiedonkeruun, koska tämänhetkinen lainsäädäntö Koski-tietovarannosta ei salli kaikkien oppimisen ja koulunkäynnin tuen kannalta keskeisten tietojen tallentamista tietovarantoon.

Kyselyllä kerätään tietoja:
1. peruskoulujen tehostetun ja erityisen tuen oppilaista ajankohdalta 20.9.2022
2. peruskoulujen osa-aikaisesta erityisopetuksesta lukuvuodelta 2021-2022 (koskee yleistä tukea, tehostettua tukea ja erityistä tukea)

Valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat tiedot haetaan Koski-tietovarannosta.