Tiedonkeruu

Perusopetuksen oppimistuloksen pitkittäisarviointi: 6. luokan arviointi

Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Yhteystiedot

Annette Ukkola
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
+358 29 533 5548
annette.ukkola@karvi.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1. – 31.12.2024
Tiedonkeruu toteutetaan 15.4.2023 – 6.5.2024
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tämä arviointi on osa pitkittäisarviointia, jossa seurataan matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen kehittymistä perusopetuksen aikana. Oppilaiden taitoja on aiemmin arvioitu 1. luokalla vuonna 2018 ja 3. luokalla vuonna 2020.

Aineisto koostuu oppilaiden vastauksista matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaamista mittaaviin osaamistehtäviin sekä asenne- ja taustakyselyihin. Tiedonkeruu perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteiseen tehtävään (Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 1295/2013 § 2a). Otokseen kuuluvat oppilaat ovat samoja kuin vuosien 2018 ja 2020 arvioinneissa olleet oppilaat.