Aineisto

S2/R2-opetuksen nykytilan arviointi: perusopetus

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

Ulla-Jill Karlsson
+358 295 330 141
ulla-jill.karlsson@gov.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Ei luovuteta
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 3.11. – 9.12.2021
Tiedonkeruu toteutetaan 3.11. – 9.12.2021
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt S2/R2-opetuksen tilannekuvan luomiseksi selvityksen, jossa tarkastellaan opetuksen, koulutuksen rakenteiden sekä organisaatio- ja toimintakulttuurien nykytilaa varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin. Selvityksessä kuullaan alan toimijoita ja asiantuntijoita ja toteutetaan kyselyt, jotka suunnataan varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä koulutuksen järjestäjille. Lisäksi toteutetaan kyselyt henkilöstölle.

Selvitys toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta yhdessä Opetushallituksen kanssa ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Owal​ ​Group Oy.