Tiedonkeruu

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2023

Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteystiedot

Kirsi Wiss
Tutkimuksesta vastaava henkilö (TVH)
029 524 7705
kirsi.wiss@thl.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Käyttölupa
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.10. – 31.12.2023
Tiedonkeruu toteutetaan 1. – 31.10.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Aineisto sisältää tietoa terveyden edistämisestä peruskouluissa. Terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa kerätään peruskouluilta joka toinen vuosi, syksyisin parittomina vuosina. Tiedonkeruu toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Tulosten avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyntämistä koulujen arjessa ja opiskeluhuollon toiminnan johtamisessa. Peruskoulujen toimintaa tarkastellaan terveydenedistämisaktiivisuuden seitsemän ulottuvuuden kautta: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus ja muut ydintoiminnat. Tiedonkeruun yksityiskohdat mm. saatekirjeet, lomakkeet, julkaisut ja tulokset perustaulukoissa löytyvät tiedonkeruun verkkosivuilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa -aineisto on osa terveyden edistämisen vertailutietokanta TEAviisarin tiedonkeruita.