Tiedonkeruu

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa 2022

Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteystiedot

Kirsi Wiss
Yhteyshenkilö
029 524 7705
kirsi.wiss@thl.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Käyttölupa
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.10. – 31.12.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 1.10. – 31.12.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Aineisto sisältää tietoa terveyden edistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot ja ammatillista perustutkintokoulutusta antavat oppilaitokset). Terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa kerätään toisen asteen oppilaitoksilta joka toinen vuosi, syksyisin parillisina vuosina. Tiedonkeruu toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Tietojen avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyntämistä oppilaitosten arjessa ja opiskeluhuollon johtamisessa. Oppilaitoksen toimintaa tarkastellaan terveydenedistämisaktiivisuuden seitsemän ulottuvuuden kautta: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus ja muut ydintoiminnat. Tiedonkeruun yksityiskohdat mm. saatekirjeet, lomakkeet, julkaisut koko maan tilanteesta, tiedot kysymyskohtaisissa perustaulukoissa ja aineiston muuttujaluettelot löytyvät tiedonkeruun verkkosivuilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa -aineisto on osa terveyden edistämisen vertailutietokanta TEAviisarin tiedonkeruita.