Aineisto

TIMSS 2019, Kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen arviointitutkimus

Organisaatio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

Yhteystiedot

Aineiston käyttöehdot Avoin aineisto
Tiedonkeruu toteutetaan 1. – 30.4.2019
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) arvioidaan 4. luokan ja 8. luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Tutkimuksia koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimuksia on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1995. Vuonna 1999 Suomesta tutkimukseen osallistuivat ainoastaan 7.-luokkalaiset. Vuoden 2011 tutkimuksessa Suomi oli mukana sekä 4.- että 7.- ja 8.-luokkalaisten osalta. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistuivat Suomesta ainoastaan 4. luokan oppilaat. Vuonna 2019 Suomesta olivat jälleen mukana sekä 4.- että 8.-luokkalaiset, kun tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran sähköisenä eTIMSS-tutkimuksena. Suomessa tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimus on osa perusopetuslain mukaista opetuksen laadunvalvontaa ja on opetuksenjärjestäjää velvoittava.