Tiedonkeruu

Tutkimus kopioinnista ja tv-ohjelmien käytöstä kunnallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien tarjoamassa päiväkotien varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2023

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

Matti Ranta
+358295331537
matti.ranta@oph.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Ei luovuteta
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.8.2022 – 1.2.2023
Tiedonkeruu toteutetaan 1.2. – 5.5.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Kunnallisten päiväkotien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle sekä päiväkotien johtajille välitettävällä kyselyllä selvitetään, kuinka paljon ja minkälaista aineistoa päiväkotien henkilöstö kopioi ja jakaa sekä minkälaisia tv-ohjelmia henkilöstö esittää ja tallentaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta varten.

Tietoja käytetään muun muassa kopioinnin ja tv-ohjelmien esittämisen ja tallentamisen määrän ja sisällön selvittämiseen, kerättyjen korvausten tilittämiseen tekijöille ja kustantajille sekä käyttölupien kehittämiseen.

Kyselyssä huomioidaan tilastollinen kattavuus opetuskielen ja päiväkotien maantieteellisen hajonnan suhteen.

Kysely perustuu tekijänoikeuslakiin perustuvaan kopiointilupaan.