Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen oppimisen tuen tiedot

Organisaatio Tilastokeskus

Yhteystiedot

Markus Sundquist
Yhteyshenkilö
029 551 1000
oppilaitostilastot@stat.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 20.9.2022 –
Tiedonkeruu toteutetaan 1.10. – 30.11.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tilastokeskus toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta oppimisen tukea koskevan erillistiedonkeruun, koska tämänhetkinen lainsäädäntö Koski-tietovarannosta ei salli kaikkien oppimisen ja koulunkäynnin tuen kannalta keskeisten tietojen tallentamista tietovarantoon. Esiopetuksen osalta oppimisen tuen tiedot on aiemmin kerätty vain peruskoulujen yhteydessä järjestettävästä esiopetuksesta. Näin ollen varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppimisen tuen tietoja ei ole saatu opetushallinnon käyttöön.

Kyselyllä kerätään tietoja:
1. varhaiskasvatuksen tehostetun ja erityisen tuen oppilaista ajankohdalta 20.9.2022
2. varhaiskasvatuksen osa-aikaisesta erityisopetuksesta lukuvuodelta 2021-2022 (koskee yleistä tukea, tehostettua tukea ja erityistä tukea)