Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen oppimisen tuen tiedot

Organisaatio Tilastokeskus

Yhteystiedot

Tilastokeskus
Yhteyshenkilö
oppilaitostilastot@stat.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 20.9.2023 –
Tiedonkeruu toteutetaan 1.10. – 30.11.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Tilastokeskus toteuttaa erillistiedonkeruun oppimisen tukea koskevista tiedoista Koski-tietovarannon rajoitusten vuoksi. Tiedot kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta, sisältäen aiemmin puuttuneet varhaiskasvatuksen esiopetuksen tiedot.

Kysely kohdistetaan kaikille Manner-Suomen varhaiskasvatustoimijoille. Kerättävät tiedot kattavat tehostetun ja erityisen tuen oppilaat 20.9.2023 sekä osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot lukuvuodelta 2022-2023.