Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Yhteystiedot

Julia Kuusiholma-Linnamäki
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
+358 29 533 5551
julia.kuusiholma-linnamaki@karvi.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.8.2020 – 31.12.2023
Tiedonkeruu toteutetaan 2. – 31.1.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella varhaiskasvatuksen johtamista ja sitä tukevia rakenteita osana järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien laadunhallintaa ja siten edistää yhdenvertaisten edellytysten toteutumista varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Arviointi toteutetaan vuosina 2020-2023 ja arviointia varten kerätään sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja eri tasolla työskenteleviltä johtajilta. Tiedonkeruu perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteiseen tehtävään (Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 1295/2013 § 2a).