Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Yhteystiedot

Tuomas Sarkkinen
Tiedon käsittelijä
029 533 5582
tuomas.sarkkinen@karvi.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1.2022 – 31.12.2023
Tiedonkeruu toteutetaan 1.10.2022 – 2.5.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Arviointi kohdistuu korkeakoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Arvioinnissa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Snellman-korkeakoulussa järjestettäviä varhaiskasvatuksen koulutuksia.

Aineistonkeruun ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2022 koulutuksen järjestäjiltä kerätään opetussuunnitelmadokumentit analyysia varten. Aineistonkeruun toisessa vaiheessa keväällä 2023 toteutetaan itsearviointikysely kaikille koulutuksen järjestäjille. Aineistoa täydennetään keväällä 2023 opiskelijoiden näkemyksillä ja syksyllä 2023 varhaiskasvatuksen järjestäjien näkemyksillä.