Aineisto

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset – kysely varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille 5/2022

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

Päivi Pöyry-Lassila
+358 29 5331970
paivi.poyry-lassila@oph.fi
Tiedonkeruun menetelmät Kyselyaineisto
Aineiston käyttöehdot Sopimus
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.4. – 31.5.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 15. – 31.5.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus keräävät tietoa siitä, miten Venäjän hyökkäyksen seurauksena Ukrainasta paenneiden lasten, nuorten ja aikuisten tulo vaikuttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen. Tietoa kerätään Opetushallituksen lähettämällä kyselyllä.

Tiedonkeruuta tehdään ajantasaisen tilannekuvan luomiseksi ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita. Tietoja hyödynnetään myös viestinnässä.

Kyselyssä tiedustellaan varhaiskasvatuksen, opetuksen tai koulutuksen järjestäjiltä, minkä verran Ukrainasta saapuneita lapsia, nuoria ja aikuisia odottaa paikkaa varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, sekä lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi tiedustellaan, millaiset valmiudet järjestäjillä on ottaa Ukrainasta saapuvia ihmisiä opetustoimen piiriin.

Jokaiselta varhaiskasvatuksen, opetuksen ja/tai koulutuksen järjestäjältä pyydetään VAIN yksi vastaus kyselyyn siten, että vastaus sisältää kaikki kieliryhmät.

Opetushallitus tulee tekemään samanlaisen kyselyn uudelleen heti ensi lukuvuoden alussa.