20 tulosta

Tiedonkeruu

Valtionavustustoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2023

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 3.4. – 31.5.2023
Organisaatio Opetushallitus
Tiedonkeruu

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017-2022 arviointi

Käynnissä
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.2022 – 15.5.2023
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Tiedonkeruu

Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi

Käynnissä
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.2022 – 15.5.2023
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Käynnissä
Tiedonkeruu toteutetaan 1.10.2022 – 2.5.2023
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Tiedonkeruu

TIMSS 2023 (pääkoe), Kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen arviointitutkimus

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 15.3. – 30.4.2023
Organisaatio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Tiedonkeruu

ICILS 2023 (pääkoe), Kansainvälinen monilukutaidon tutkimus

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 27.3. – 28.4.2023
Organisaatio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Tiedonkeruu

Kouluterveyskysely 2023

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 1.3. – 28.4.2023
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Käynnissä
Tiedonkeruu toteutetaan 2. – 31.1.2023
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus