22 tulosta

Tiedonkeruu

Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi

Käynnissä
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.2022–15.5.2023
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Tiedonkeruu

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017-2022 arviointi

Käynnissä
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.2022–15.5.2023
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Tiedonkeruu

TIMSS 2023 (pääkoe), Kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen arviointitutkimus

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 15.3.–30.4.2023
Organisaatio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Tiedonkeruu

ICILS 2023 (pääkoe), Kansainvälinen monilukutaidon tutkimus

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 27.3.–28.4.2023
Organisaatio Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Tiedonkeruu

Kouluterveyskysely 2023

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 1.3.–28.4.2023
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiedonkeruu

Peruskoulujen erityisopetuskysely

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 1.11.–31.12.2022
Organisaatio Tilastokeskus
Tiedonkeruu

Aikuiskoulutustutkimus

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.–31.12.2022
Organisaatio Tilastokeskus
Tiedonkeruu

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa 2022

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 1.10.–31.12.2022
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tiedonkeruu

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Suunnitteilla
Tiedonkeruu toteutetaan 1.9.–30.11.2022
Organisaatio Kansallinen koulutuksen arviointikeskus