Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite sisältää lisätietoja suoritetusta tutkinnosta.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Europass Diploma Supplement)

Europass Diploma Supplement -liitteessä kuvataan haltijan suorittamien opintojen luonnetta, taustaa, tasoa, sisältöä ja asemaa. Se on henkilökohtainen asiakirja, joka kertoo haltijastaan. Korkeakoulututkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset tunnustaisivat muodollisesti alkuperäisen tutkinnon. Liite kuitenkin helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja voi siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tai korkeakouluun pääsystä päättävän henkilökunnan tunnustuksen. Liite antaa tietoa myös sen myöntäneestä korkeakoulusta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Europass Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema asiakirja.

Mistä korkeakoulututkintotodistuksen liitteen voi saada?

Liite myönnetään Suomessa automaattisesti kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä. Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan opiskelijoilleen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen.