Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite sisältää lisätietoja suoritetusta tutkinnosta.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Europass Diploma Supplement)

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Europass Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja.  Se sisältää lisätietoja suoritetusta tutkinnosta, tutkinnon antamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Liite antaa tietoa myös sen myöntäneestä korkeakoulusta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema asiakirja.

Mistä korkeakoulututkintotodistuksen liitteen voi saada?

Liite myönnetään Suomessa automaattisesti kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä. Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan opiskelijoilleen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen.

Lisätietoja Diploma Supplementista saa omasta korkeakoulusta.