Asiakaskokemuksen kehittämisen perustana Opetushallituksessa on toimiva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa sekä asiakaskokemuksen ongelmakohtien nopea tunnistaminen ja ratkaiseminen.

Keräämme palautetta palveluistamme ja hyödynnämme kerättyä tietoa palveluiden parantamisessa. Osallistumme aktiivisesti valtionhallinnon asiakkuustoiminnan kehittämiseen ja järjestämme tapahtumia tukemaan asiakaskokemuksen kehittämistä opetusalalla. 

 

Tapahtumat 

3.10.  Mitä hyötyjä asiakaskokemuksen kehittämisestä on koulutuksen järjestäjille?

Esitysmateriaalit: