Asiakaskokemuksen kehittämisen perustana Opetushallituksessa on toimiva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa sekä asiakaskokemuksen ongelmakohtien nopea tunnistaminen ja ratkaiseminen.

Keräämme palautetta palveluistamme ja hyödynnämme kerättyä tietoa palveluiden parantamisessa. Osallistumme aktiivisesti valtionhallinnon asiakkuustoiminnan kehittämiseen ja järjestämme tapahtumia tukemaan asiakaskokemuksen kehittämistä opetusalalla. 

Lapsi rakentaa kolmiulotteista rakennelmaa tikuista ja värikkäistä palloista.

 

Tapahtumat 

Vuoden 2023 aikana Opetushallitus järjestää lounaswebinaareja, joissa syvennytään koulutuksen järjestäjien asiakaskokemuksen kehittämiseen, muotoiluun ja osallistamiseen käytännön esimerkkien kautta.

 

Menneet tapahtumat

22.5. klo 12-13.15 Lounaswebinaari: Muotoilu koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämisen työkaluna

Esitysmateriaalit

 

 

3.10.22 Mitä hyötyjä asiakaskokemuksen kehittämisestä on koulutuksen järjestäjille?

Esitysmateriaalit: