Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Avustava asiantuntija

Kasvatus, koulutus ja osaaminen -päätoiminnon tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja oppimista. Päätoimintoon sijoittuvat yksiköt: Ammatillinen koulutus, Kehittämisen tuki, Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö, Perusopetus ja varhaiskasvatus sekä Ruotsinkielinen toiminta. Työskentelet avustavana asiantuntijana Ruotsinkielinen toiminta, Ammatillinen koulutus sekä Kehittämisen tuki -toimintayksiköissä. Kommunikoit sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi, suomeksi ja osittain tarvittaessa myös englanniksi. Tehtävä sijoittuu Ruotsinkielisen toiminnan -yksikköön. Tehtäviisi kuuluu mm. • avustavien asiantuntijapalveluiden antaminen ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi, näillä kielillä toimiminen substanssitekstien/-asioiden osalta • avustaminen hankkeissa, selvityksissä ja esitysten valmisteluissa sekä erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä • ePerustepalvelun päivittäminen (ePerusteet-palvelu on sähköinen julkaisualusta opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteille) • verkkosivujen päivittäminen ja aineiston tuottaminen yhteistyössä viestinnän kanssa • asiantuntijoiden avustaminen eri digijärjestelmien käytössä • avustaminen tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutusten koordinoinnissa sekä niiden järjestämisessä lisäksi päätoiminnossa avustaminen sekä muut työnantajan määrittelemät avustavat tehtävät.

Opetusneuvos, ennakointi

Etsimme kehittämisorientoitunutta ennakoinnin opetusneuvosta Opetushallituksen Ennakointi ja analyysi -yksikköön vakinaiseen virkaan 1.9.2022 alkaen. Ennakointi ja analyysi -yksikössä työskentelee n. 20 rautaista koulutusalan asiantuntijaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin sekä kansainvälisen tiedonvaihdon ja koulutustilastoinnin parissa. Yksikkö tuottaa kansallista ennakointitietoa tulevaisuuden osaamis-, koulutus- ja tutkintotarpeista sekä tilastotietoa ja analyysejä koulutuksen toteutumisesta ja kehittymisestä. Yksikkö edistää päätöksenteon tietoperustaisuutta tuottamalla tietopalveluita, keräämällä tilasto- ja seurantatietoa ja huolehtimalla kansainvälisestä tiedonvaihdosta. Yksikkö kehittää ennakoinnin toimintamalleja, menetelmiä ja tiedon hyödyntämistä sekä koordinoi Osaamisen ennakointifoorumia. Opetusneuvoksen tehtäviin kuuluvat laajasti eri ennakoinnin tehtävät sekä ennakoinnin prosessien kehittäminen. Tehtäviäsi ovat mm. työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden keskipitkän ja pitkän aikavälin valtakunnallinen ennakointi; ennakointiedon kokoaminen eri datalähteistä sekä datan analyysi ja jalostaminen, analytiikan kehittäminen ja ennakointitulosten raportointi ja esittely. Lisäksi opetusneuvoksen tehtävään kuuluu Opetushallituksen ennakoinnin rakenteilla olevan digitaalisen työkalun/palvelun kehittämistyö, sisältäen myös työvoima- ja koulutustarpeiden laskentatyökalujen kehittämistyötä. Tehtävässä pääset kehittämään ennakointimenetelmiä, -malleja ja -prosesseja sekä vastaamaan erityisesti pitkän aikavälin määrällisestä ennakoinnista sekä datan analysoinnin menetelmällisestä kehittämisestä. Tehtävään kuuluu myös eri koulutusasteiden ennakoinnin erityiskysymysten ja -teemojen huomiointi ennakointityössä sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin ammattirakennetyö ja kvalifikaatioluokituksen kehittämiseen osallistuminen. Muita tehtäviä ovat mm. tutkintoennustemalli, työllisten ammatti- ja toimialasiirtymien kehitysarviotyö, työvoiman tarjonnan laadullisten ja määrällisten tekijöiden arviointityö sekä kohtaantoanalyysi. Opetusneuvos osallistuu Osaamisen ennakointifoorumin toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä osallistuu valtakunnallisiin ennakointiverkostoihin ja asiantuntijaryhmiin Opetushallituksen edustajana. Lisäksi opetusneuvos osallistuu valtakunnallisen ja kansainvälisen ennakointiyhteistyön kehittämiseen.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.