Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Talouskoordinaattori

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Opetushallitus rahoittaa vuosittain noin 45 miljoonalla eurolla erilaisia eurooppalaisia yhteistyö- ja liikkuvuushankkeita, mm. yli 24 000 ulkomaan oppimisjaksoa. Ohjelman rahoitus kasvaa jatkossa edelleen. Haemme joukkoomme taloushallinnon ammattilaista. Tehtäviisi kuuluvat mm: • Osallistuminen EU:n rahoittamien toimintojen ja verkostojen talouden seurantaan ja raportointiin komissiolle kansallisesti • Taloustarkastukset EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittamiin hankkeisiin. Osa tarkastuksista tehdään paikan päällä • EU-määrärahojen pankkitilien täsmäytykset ja muut EU-taloushallinnon tehtävät • Ostolaskujen käsittely ja apurahamaksatukset Työskentelet EU-ohjelmien koordinaatioyksikössä osana kolmen hengen taloustiimiä. Osa yllä kuvatusta työpanoksestasi kohdistuu Opetushallituksen talous ja suunnittelu -yksikköön.

Ruotsinkielinen koordinaattori (Uudet lukutaidot)

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalla vahvistetaan lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista sekä ohjelmointiosaamista. Ohjelma tähtää lasten ja oppilaiden vahvempaan ja monipuolisempaan digitaitojen, ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointitaitojen sekä medialukutaitojen ja mediatuotannon ja -ilmaisun osaamiseen. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa 2020-2022 (Oikeus oppia). Koordinaattori vastaa tvt-taitojen osaamiskokonaisuuden valmistelusta varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Valmistelutyössä otetaan huomioon kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Koordinaattori vastaa kehittämisohjelman ruotsinkielisen työn koordinoinnista sekä ruotsinkielisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Koordinaattori tekee myös yhteistyötä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijoiden sekä muiden alan tahojen kanssa. Koordinaattorin työparina toimii Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman vastaava hankekoordinaattori. Koordinaattori tekee töitä yhdessä myös projektin tvt-osaamisen, mediataitojen ja ohjelmoinnin asiantuntijoiden kanssa sekä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn kanssa. Koordinaattorin tehtävä on osa-aikainen.

Opetusneuvos

Haemme opetusneuvoksen virkaan pedagogisen koulutuksen saanutta hyvinvointiosaamisen asiantuntijaa. Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Vastuualueina ovat opinto-ohjaukseen ja opiskeluhuoltoon sekä terveystieto-oppiaineeseen liittyvät tehtävät: opetussuunnitelmien perusteiden kehittäminen ja toimeenpanon tuki vastuualueiden osalta sekä vastuualueiden erityiskysymyksiin liittyvä neuvonta ja informaatio-ohjaus lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa. Opetusneuvos myös koordinoi opinto-ohjauksen, opiskeluhuollon ja terveystieto-oppiaineen kehittämistä yhdessä muiden Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi opetusneuvos vastaa osaltaan muista yksikön toimialaan kuuluvista tehtävistä, kuten valtionavustusprosessien toimeenpanosta, koulutusten ja tapahtumien suunnittelusta sekä ajankohtaisten hyvinvointiosaamisen kehittämistehtävien toteuttamisesta.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.