Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Projektikoordinaattori

Korkeakouluopintojen kansainvälistymispalvelut -yksikön yhtenä tehtävänä on vahvistaa korkeakoulutusta ja korkeakoulutukseen osallistuvien osaamista sekä työelämää tukemalla opiskelijoiden, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja virkamiesten kansainvälistä liikkuvuutta. Tärkeimpinä työkaluina ovat erilaiset kansallisesti rahoitetut apurahaohjelmat. Lisäksi tehtävänämme on syventää Suomen kielen, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän tuntemusta eri puolilla maailmaa edistämällä Suomen-opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. Seuraamme opintojen kysyntää ja toimintaympäristöä, johon perustuen tarjoamme monipuolisesti tukea opiskelijoille, opettajille ja yliopistoille. Projektikoordinaattorin työtehtävät sijoittuvat pääasiassa yksikön Suomen kielen ja kulttuurin tiimiin. Projektikoordinaattorina toimit neljän hengen tiimissä erityisesti taloushallinnon ja talouden seurannan tehtävissä mm. laskujen asiatarkastus ja tiliöinti, tilitykset, laskutukset sekä vastaavan asiantuntijan avustaminen budjetoinnissa ja seurannassa. Laskujen käsittely edellyttää yhteydenpitoa ulkomaisten yliopistojen taloushallinnon kanssa. Avustat lisäksi ohjelmien toimeenpanossa muun muassa tiedotus- ja neuvontatehtävissä, tilaisuuksien järjestämisessä sekä verkkosivujen päivittämisessä. Tehtäviisi kuuluu myös koko yksikön talousasioiden käsittelyä ja sijaisena toimimista.

Kustannustoimittaja

Etsimme kustannustoimittajaa OPH Oppimateriaalien tiimiin. OPH Oppimateriaaleilla on kustantamojen joukossa erityinen asema oppimisen tasa-arvon turvaajana. Täydennämme kaupallisten kustantamojen tarjontaa julkaisemalla oppimateriaaleja vähemmistöille, erityisryhmille ja muille pienille kohderyhmille. Toimintamme ytimessä on ajatus jokaisen oikeudesta tasa-arvoiseen oppimiseen. Tuotteisiimme voit tutustua osoitteessa oph.fi/verkkokauppa. Kustannustoimittajan työhön sisältyy eri ammattialojen, oppiaineiden ja luokka-asteiden painettujen ja digitaalisten oppimateriaalien toimittamista. Kustannustoimittaja työskentelee tiimin yhteisten tavoitteiden eteen ja koordinoi tekijäryhmien toimintaa oppimateriaalipäällikön työparina ohjaten tuotannoissa käsikirjoittajia, graafikoita ja kuvittajia. Tehtäviin kuuluu käsikirjoitusten toimittamista, kielenhuoltoa ja oikolukua, kuvatoimitusta sekä tarvittaessa esimerkiksi äänitekäsikirjoitusten toimittamista.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.