Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Projektikoordinaattori, vuorotteluvapaan sijainen

Haemme uutta kollegaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön työskentelemään korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa. Yksikkömme edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia, yksilöapurahaohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Projektikoordinaattorina työskentelet apuraha- ja ohjelmahallinnon tehtävissä pääosin korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisen harjoittelun ohjelmista ja ulkomaisille väitöskirjatutkijoille suunnatuista apurahaohjelmista vastaavassa tiimissä. Työtehtäviisi kuuluu yksilöapurahaohjelmiin liittyvää apurahahallintoa sekä muita ohjelmahallinnon tukitehtäviä. Tuet tiiminvetäjää ja tiimin asiantuntijoita apurahaohjelmien kokonaisuutta koskevassa kehittämistyössä (esimerkiksi tiedonkeruu, digitaalisten työkalujen käyttö, tilaisuudet). Lisäksi avustat yksikön muiden, korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä edistävien ohjelmien hallinnossa. Kyseessä on vuorotteluvapaan sijaisuus ja sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on - ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai - alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai - vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Erityisasiantuntija

Etsimme digitaalisten oppimateriaalien ja palvelujen erityisasiantuntijaa OPH Oppimateriaalien tiimiin. OPH Oppimateriaaleilla on kustantamojen joukossa erityinen asema oppimisen tasa-arvon turvaajana. Täydennämme kaupallisten kustantamojen tarjontaa julkaisemalla oppimateriaaleja vähemmistöille, erityisryhmille ja muille pienille kohderyhmille. Toimintamme ytimessä on ajatus jokaisen oikeudesta tasa-arvoiseen oppimiseen. OPH Oppimateriaalit -tiimi kuuluu Opetushallituksen Koulutus ja kustantaminen -yksikköön. Tuotteisiimme voit tutustua osoitteessa oph.fi/oppimateriaalit. Erityisasiantuntija vastaa Opetushallituksen digitaalisten oppimateriaalien kokonaisuuden hallinnasta ja edistää näin työllään tiimin yhteisiä tavoitteita. Keskeisiä työtehtäviä ovat Opetushallituksen digimateriaalituotannon kehittäminen ja laadun varmistaminen. Erityisasiantuntija ohjaa ja tukee digimateriaalien teknistä sisällöntuotantoa siten, että materiaalit ovat saavutettavia, käyttäjäystävällisiä ja ajanmukaisia. Lisäksi erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) parissa työskentely. Erityisasiantuntija vastaa Opetushallituksen verkkokaupan ja tuotteiden jakelupalvelun kokonaisuudesta. Hän kehittää kokonaisuutta yhdessä palveluntarjoajan kanssa huolehtien siitä, että palvelut ovat asiakkaille selkeitä ja houkuttelevia. Verkkokaupan pääkäyttäjänä erityisasiantuntija huolehtii palvelun helppokäyttöisyydestä ja sisältöjen yhdenmukaisuudesta. Erityisasiantuntija tukee hankinta-asioissa tiimiä yhteistyössä Opetushallituksen hankintapalveluiden kanssa. Hän avustaa esimerkiksi digitaalisten palvelujen kilpailuttamisessa tai eri muodoissa julkaistavien oppimateriaalien tuottamisen palveluhankinnoissa. Erityisasiantuntija neuvoo tiimiläisiä sekä valmistelee myös itse vastuullaan olevia kilpailutuksia ja sopimuksia. Laaja ja monipuolinen työ mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen miellyttävässä, oppimisen tasa-arvoa edistävässä työympäristössä.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.