Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä.

Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä myös kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.
#TaustastaRiippumatta

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

IT-arkkitehti

Etsimme kehittämisorientoitunutta IT-arkkitehtiä rakentamaan Opetushallituksen asiakaskeskeistä digitaalista palvelukokonaisuutta. Tehtävässä luodaan sekä kokonaan uutta että kehitetään olemassa olevaa. Kokonaisarkkitehtuurimme rakentuu kehittyvän ja muuttuvan toiminnan tarpeisiin ja on keskeinen keino edistää Opetushallituksen tavoitteiden saavuttamista. IT-arkkitehtinä varmistat uusien ratkaisujen ja projektien keskinäisen yhteentoimivuuden sekä varmistat olemassa olevien ja muualla kehitettyjen palveluiden hyödyntämisen laajasti osana erilaisia ekosysteemejä. Laadit arkkitehtuuriarvioita sekä uusista palveluista että olemassa olevien palveluiden kehittämisestä. Keskeisenä arkkitehtuurityön menetelmänä on muotoiluajatteluun perustuva yhteiskehittäminen, sidosryhmäyhteistyö ja verkostoituminen eri kehityshankkeiden kanssa. Johdat Opetushallituksen kokonaisarkkitehtuurityötä ja vastaat sen suunnittelusta, ratkaisuista ja kehittämisestä yhdessä työparisi kanssa. Tehtäviisi kuuluu varmistaa Opetushallituksen toimintaa tukevien digitaalisten palveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu, tiedon yhteentoimivuus ja soveltuvimpien teknologioiden valinta. Teet tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen asiantuntijoiden ja eri projektien parissa työskentelevien kollegojen ja sidosryhmien kanssa. Kotipaikkasi organisaatiossa on Digitalisaatio-yksikkö, jossa työskentelee rautaisia asiantuntijoita arkkitehtuurin, projektinhallinnan, digitaalisten palveluiden kehittämisen ja digiturvallisuuden parissa. Pääset tekemään merkityksellistä työtä yhdessä osaavien ja paljon kokemusta omaavien kollegoiden kanssa. Meillä sinulla on mahdollisuus oppia ja kehittyä työsi mukana, sillä työskentelemme jatkuvasti uutta oppien ja toisiamme kannustaen. Meillä on ihmisen kokoiset työtehtävät ja mukava työyhteisö. Työskentelemme hybridimallissa eli yhdistämme joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti läsnä- ja etätyötä. Pääset siten vaikuttamaan omiin työaikoihisi ja siihen, missä ja miten työtä teet. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Viestintäasiantuntija

Etsimme viestintäasiantuntijaa Opetushallituksen viestintäyksikköön nykyisen tiimiläisemme siirtyessä uusien haasteiden pariin. Päätehtävänäsi työskentelet mediaviestinnän tiimissä, jossa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan medialle suunnattua viestintää ja hoidetaan päivittäistä yhteistyötä median kanssa. Lisäksi työhösi voi kuulua myös muuta ulkoista viestintää, kuten sosiaalisen median sisällöntuotantoa. Tehtävässä pääset toteuttamaan ja suunnittelemaan monikanavaista viestintää osana kunnianhimoisesti uudistuvaa ja työstään innostunutta Opetushallituksen viestintää. Tukenasi arjessa on koko viestintäyksikkö, jossa työskentelee viestintäjohtaja ja 12 hengen tiimi. Viestintäasiantuntijana työhösi kuuluu: • Viestinnän suunnittelu sekä päivittäisellä tasolla että laajojen kokonaisuuksien osalta. • Median päivittäinen palvelu, mediayhteistyö ja mediatilaisuuksien järjestäminen. • Tiedotteiden, verkkouutisten ja blogien suunnittelu ja toteutus sekä erilaisten viestinnän materiaalien toimittaminen ja editointi. • Sosiaalisen median sisältöjen suunnittelu ja toteutus. • Asiantuntijoiden tukeminen ja kouluttaminen viestinnässä. • Opetushallituksen viestinnän strateginen kehittäminen osana viestinnän tiimiä sekä esimerkiksi viestinnän vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.