Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Kansainvälisen markkinoinnin erityisasiantuntija

Tarjolla on mielenkiintoinen ja vastuullinen tehtävä nelihenkisessä Study in Finland -tiimissä. Tarjoamme sinulle innostavan työkulttuurin ja työyhteisön, jossa näkemyksiäsi arvostetaan, pääset ideoimaan ja kokeilemaan uutta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Study in Finland -toiminto edistää suomalaisten korkeakoulujen tunnettuutta maailmalla ja houkuttelee kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Suomeen. Työtä tehdään laajassa kansallisessa yhteistyössä Talent Boost -toimenpideohjelman puitteissa. Keskeisiä tehtäviäsi on Study in Finland -brändin kehittäminen sekä tavoitteellisen ja monikanavaisen markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta. Rakennat ja kehität yhteistyötä ja vuorovaikutusta keskeisten kumppaneiden kanssa verkostomaisessa yhteistyössä. Hyödynnät tehtävässä omia verkostojasi sekä vahvistat yhdessä tekemisen kulttuuria. Kehittämistyösi perustuu systemaattiseen toiminnan ja tulosten mittaamiseen sekä ajankohtaisen tiedon ja analytiikan hyödyntämiseen. Tehtäviisi kuuluvat: • kohderyhmäymmärryksen kasvattaminen sekä uusien mallien ja toimintatapojen kehittäminen kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelutyöhön • markkinoinnin strateginen kehittäminen sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta • digitaalisten markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteuttaminen • sisällöntuotannon prosessien ja kumppanien hallinta • sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram, Youtube) hallinnointi ja sisällöntuotanto • verkkosivuston asiakaslähtöinen kehittäminen • tapahtumatuotanto (online & offline). Tehtävässä keskeistä on suomalaisen korkeakoulutuksen sekä korkeakoulutuksen kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ja kokemus kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden houkuttelutyöstä.

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntija työskentelee Opetushallituksen Asiakkuudet ja tieto -päätoiminnossa Tutkintojen tunnustaminen -yksikössä. Yksikkö tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta tai ammattipätevyydestä ja antaa lausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön sekä ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lisäksi yksikkö antaa tietoa suomalaisista ja ulkomaisista tutkinnoista ja ammattipätevyyksistä sekä tutkintojen viitekehyksistä. Erityisasiantuntijan tehtävänä on esitellä päätöksiä ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen rinnastamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta sekä laatia lausuntoja ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi tiedotusta, neuvontaa ja muita tutkintojen tunnustamiseen liittyviä tehtäviä.

Asiantuntija, valtionosuudet

Haemme asiantuntijaa Opetushallituksen Tietopalvelut-yksikköön hoitamaan valtionosuusrahoituksen tehtäviä. Tietopalvelut-yksikön Valtionosuudet-tiimin tehtäviin kuuluu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmän ylläpito- ja kehittämistehtävät. Tiimi hoitaa valtionosuusrahoituksen laskennat ja siihen tarvittavien tietojen keruut ja hankinnat ulkoisista tietolähteistä sekä näiden raportoinnit. Tiimi hoitaa myös valtionosuusrahoitukseen liittyviä maksatustehtäviä. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja toteuttaa valtionosuusrahoituksen saajien suuntaan monipuolista asiakaspalvelua ja koulutuksia. Valtionosuusrahoituksen saajia ovat kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. Asiantuntijan tehtävänä on valtionosuusrahoitukseen liittyvät tietojen ylläpito-, keruu- ja raportointi- ja selvitystehtävät, erityisesti oikaisujen käsittely, valtionosuusrahoituksen verkkopalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä asiakaspalvelutehtävät erityisesti valtionosuuden saajien suuntaan. Lisäksi tehtäviin kuluu osallistuminen myös muihin valtionosuusrahoituksen hallinnointiin liittyviin tehtäviin. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Kustannustoimittaja

OPH Oppimateriaaleilla on kustantamojen joukossa erityinen asema oppimisen tasa-arvon turvaajana. Täydennämme kaupallisten kustantamojen tarjontaa julkaisemalla oppimateriaaleja vähemmistöille, erityisryhmille ja muille pienille kohderyhmille. Toimintamme ytimessä on ajatus jokaisen oikeudesta tasa-arvoiseen oppimiseen. Tuotteisiimme voit tutustua osoitteessa oph.fi/verkkokauppa. Etsimme kustannustoimittajaa OPH Oppimateriaalien tiimiin. Työhön sisältyy eri ammattialojen, oppiaineiden ja luokka-asteiden painettujen ja digitaalisten oppimateriaalien toimittamista. Kustannustoimittaja työskentelee tiimin yhteisten tavoitteiden eteen ja koordinoi tekijäryhmien toimintaa oppimateriaalipäällikön työparina ohjaten tuotannoissa käsikirjoittajia, graafikoita ja kuvittajia. Tehtäviin kuuluu käsikirjoitusten toimittamista, kielenhuoltoa ja oikolukua, kuvatoimitusta sekä tarvittaessa esimerkiksi äänitekäsikirjoitusten toimittamista.

Kustannustoimittaja

OPH Oppimateriaaleilla on kustantamojen joukossa erityinen asema oppimisen tasa-arvon turvaajana. Täydennämme kaupallisten kustantamojen tarjontaa julkaisemalla oppimateriaaleja vähemmistöille, erityisryhmille ja muille pienille kohderyhmille. Toimintamme ytimessä on ajatus jokaisen oikeudesta tasa-arvoiseen oppimiseen. Tuotteisiimme voit tutustua osoitteessa oph.fi/verkkokauppa. Etsimme kustannustoimittajaa OPH Oppimateriaalien tiimiin. Työhön sisältyy eri ammattialojen, oppiaineiden ja luokka-asteiden painettujen ja digitaalisten oppimateriaalien toimittamista. Kustannustoimittaja työskentelee tiimin yhteisten tavoitteiden eteen ja koordinoi tekijäryhmien toimintaa oppimateriaalipäällikön työparina ohjaten tuotannoissa käsikirjoittajia, graafikoita ja kuvittajia. Tehtäviin kuuluu käsikirjoitusten toimittamista, kielenhuoltoa ja oikolukua, kuvatoimitusta sekä tarvittaessa esimerkiksi äänitekäsikirjoitusten toimittamista.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.