Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Vastaava asiantuntija

Haemme uutta kollegaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön työskentelemään korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa. Yksikkömme edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia, yksilöapurahaohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Vastaavana asiantuntijana työskentelet yksikön vastuulla olevien yksilöapurahaohjelmien (kansainvälinen harjoittelu, apurahat väitöskirjatutkijoille) parissa. Koordinoit apurahaohjelmien sekä ohjelmien toimeenpanon ja prosessien kehittämistyötä samoin kuin yksilöapurahaohjelmien parissa työskentelevän tiimin työtä. Tavoitteena on vuoden 2023 aikana yhdessä tiimin asiantuntijoiden kanssa muotoilla nykyisten harjoitteluohjelmien pohjalta uudenlainen kokonaisuus ja osallistaa tähän kehittämistyöhön keskeisiä sidosryhmiä sekä huomioida myös loppukäyttäjien tarpeet. Osana uudelleenmuotoilua kehitetään yksilöapurahaohjelmien prosesseja ja valmistellaan uuteen digitaaliseen hakujärjestelmään siirtymistä. Tehtävääsi kuuluu myös kansainväliseen harjoitteluun liittyviä ohjelmahallinnon tehtäviä; vastaat EDUFI-harjoitteluohjelman ulkomaanedustustojen harjoitteluhauista yhteistyössä Suomen ulkomaanedustustojen kanssa.

Projektikoordinaattori Education Finland- ohjelmaan

Education Finland-ohjelma sijoittuu Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelut-yksikköön. Yksikön tehtävänä on vahvistaa kansainvälisen yhteistyön koordinaatiota, huolehtia kotoutumisen tuen koordinaatiosta, edistää koulutusvientiä, tukea hallinnonalan vierailujen järjestämistä sekä tuottaa kansainvälistymiseen liittyvää tietoa Suomessa asuville nuorille. Lisäksi yksikkö huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen houkutteluun liittyvistä tehtävistä. Education Finland -ohjelman tavoitteena on koulutusviennin edistäminen ja alan yritysten, korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien vientiosaamisen vahvistaminen yhteistyössä Team Finland verkoston kanssa. Ohjelman tehtävänä on tukea koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita kasvattamaan niiden kansainvälistä vientiä, kehittää niiden keskinäistä verkostoitumista ja koulutusyhteistyötä. Ohjelma tarjoaa jäsenpalveluita ja edistää uusien koulutusinnovaatioiden kehittämistä. Projektikoordinaattori avustaa Education Finland-tiimiä ohjelman toteutukseen liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä. Hän tukee tilaisuuksien, kokousten ja tapahtumien (messut, matkat, seminaarit) järjestämisessä. Projektikoordinaattori avustaa Education Finland - jäsenrekisterin ylläpidossa ja toimii asiakaspalveluhenkisenä yhteyshenkilönä jäsenyrityksiin sekä avustaa tiimiä taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, ml. talousraportointi, laskutus, osto- ja matkalaskujen käsittely. Tehtäviin kuuluu myös tiimin avustaminen viestintätehtävissä kuten verkkosivujen ja extranetin (eDuuni) päivittämisessä, sosiaalisen median sisällöntuotannossa sekä verkkouutisten laadinnassa.

Johtava asiantuntija Education Finland - koulutusviennin ohjelmaan

Haemme johtavaa asiantuntijaa johtamaan Education Finland- koulutusviennin ohjelmaa. Education Finland -ohjelman tavoitteena on koulutusviennin edistäminen ja alan yritysten, korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien vientiosaamisen vahvistaminen yhteistyössä Team Finland verkoston kanssa. Ohjelman tehtävänä on tukea koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita kasvattamaan niiden kansainvälistä vientiä, kehittää niiden keskinäistä verkostoitumista ja koulutusyhteistyötä. Ohjelma tarjoaa jäsenpalveluita ja edistää uusien koulutusinnovaatioiden kehittämistä. Johtava asiantuntija johtaa ja kehittää Education Finland- ohjelmaa. Hän vastaa ohjelman toteuttamisesta ja koulutusviennin edistämisestä yhdessä Education Finland-tiimin ja Opetushallituksen muiden asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmajohtajan tukena toimivat lisäksi ohjelman sparrausryhmät, Business Finland sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön koulutusviennin asiantuntijat.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.