Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Suunnittelija

Oppijan palvelut -yksikkö ylläpitää ja kehittää oppijan palvelukokonaisuutta, joka tukee opiskelua, siihen hakeutumista, oppimista ja urasuunnittelua. Yksikkö vastaa opiskelijavalintapalvelujen valtakunnallisesta toteuttamisesta, niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta sekä opiskelijavalintarekisteristä. Yksikkö tuottaa monikanavaista asiakaspalvelua kansalaisille, viranomaisille ja koulutustoimijoille, sekä toimii Suomen Europassi-keskuksena. Etsimme suunnittelijaa määräaikaiseen tehtävään. Suunnittelija vastaa korkeakoulujen opiskelijavalintaprosessien toteuttamisesta ja toimii korkeakoulujen yhteishakujen prosessivastaavana sekä Opintopolku-palvelun liittyvissä ylläpito-, kehittämis- ja asiakaspalvelutehtävissä. Suunnittelija osallistuu työryhmätyöskentelyyn ja vastaa osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä muiden asiantuntijoiden kanssa. Hän on mukana verkkotoimitustiimissä ja tuottaa sisältöä Opintopolku.fi -verkkopalveluun ja Opintopolkuun liittyviin sosiaalisiin medioihin. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Erityisasiantuntija, kielenhuolto ja saavutettavuus

Etsimme kielenhuollon ja saavutettavuuden erityisasiantuntijaa Opetushallituksen viestintäyksikköön. Päätehtävänäsi on tukea ja kehittää koko virastoa saavutettavuuden, kielenhuollon ja selkokielen teemoissa. Virka on virastossa uusi. Tehtävässä pääset kehittämään Opetushallituksesta entistä paremmin kaikkia asiakasryhmiä palvelevaa ja edistämään asiantuntijoidemme saavutettavuuden sekä selkeän virkakielen osaamista. Tukenasi työssä on koko viestintäyksikkö sekä asiakkuustiimi. Erityisasiantuntijana työhösi kuuluu: • virastossa laadittavien materiaalien ja palveluiden saavutettavuuden ja käytettävyyden tukeminen ja kehittäminen sekä yhteisen ohjeiston kehittäminen • viraston sujuvan ja selkeän virkakielen kehittäminen, ohjeistus ja tukeminen • viraston asiantuntijoiden neuvonta, ohjaus ja kouluttaminen saavutettavuusasioissa, kielenhuollossa ja selkokielessä • saavutettavuuteen, kieli- ja tekstiasiantuntijuuteen sekä selkokieleen liittyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti • viraston asiakkaiden kouluttaminen vastuullasi olevissa aiheissa.

Asiantuntija

Asiantuntija työskentelee Opetushallituksen Asiakkuudet ja tieto -päätoiminnossa Tutkintojen tunnustaminen -yksikössä. Yksikkö tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta tai ammattipätevyydestä ja antaa lausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön sekä ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lisäksi yksikkö antaa tietoa suomalaisista ja ulkomaisista tutkinnoista ja ammattipätevyyksistä sekä tutkintojen viitekehyksistä. Asiantuntijan tehtäviin kuuluu tutkintojen tunnustamisen digitaalisten palvelujen ja asiakaspalveluprosessien luominen ja kehittäminen, asiakasneuvonta sekä viestintään liittyvät tehtävät (mm. ryhmäsähköpostiin vastaaminen sekä tiedon saavutettavuuteen liittyvät kysymykset). Asiantuntijalle kuuluu myös osallistuminen verkkosivujen sisällöntuotantoon sekä tutkintojen tunnustamisen sähköisiin käsittelyjärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Kehittämistehtävien lisäksi asiantuntijalla on säädöspohjaisia ja muita esittelijätehtäviä: hiihdonopettajien pätevyystodistukset, suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön englanniksi annettavat lausunnot sekä muita esittelijätehtäviä tilanteen mukaan. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi muita tutkintojen tunnustamiseen liittyviä tehtäviä.

Opetusneuvos

Ammatillinen osaaminen -yksikön tehtävänä on ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden sekä muiden määräysten valmistelu, toimeenpanon tuki, ohjaus ja seuranta. Tehtäviin kuuluu ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä työskentely työelämätoimikuntien ja niiden sihteeristön kanssa. Opetusneuvoksen tehtävänä on erityiseen tukeen ja vaativaan erityiseen tukeen liittyvä kehittäminen ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Työ sisältää myös muita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, valmentavien koulutusten perusteiden kehittämiseen ja toimeenpanon tukeen, opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä henkilökohtaistamiseen liittyviä tehtäviä rekrytoitavan henkilön osaamiseen ja kokemukseen pohjautuen.

Erityisasiantuntija (viestintä) Ylioppilastutkintolautakunnan kansliaan

Etsimme erityisasiantuntijaa, jonka päätehtävänä on ylioppilastutkinnon viestinnän suunnittelu ja kehittäminen. Valmistelet erityisesti medialle tarkoitettuja viestintämateriaaleja. Nopeasti muuttuvien viestintätilanteiden hallinta ja mediaseuranta on keskeinen osa työtäsi erityisesti tutkintoviikkojen aikana. Hoidat ja kehität kriisiviestintää yhdessä pääsihteerin kanssa. Kuulut asiakaspalvelutiimiin ja teet tiivistä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, jotka vastaavat mm. määräyksistä ja lukioiden tiedottamisesta. Yhteisöohjautuvassa tiimityöskentelyssä olet itse organisoimassa ja koordinoimassa oman tiimin ja koko kanslian työskentelyä. Osana työyhteisön kokonaisvastuuta hoidat myös muita tutkinnon toimeenpanon tehtäviä omien osaamisalueidesi ja työtilanteesi mukaisesti. Muita mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi tietoluovutukset, tilastojen tuottaminen tai hallintopäätösten valmistelu. Erityisasiantuntijan työhösi kuuluu: • ylioppilastutkinnon viestinnän suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen • viestintämateriaalien, kuten tiedotteiden, suunnittelu ja toteutus • verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien ylläpito ja kehittäminen • kriisiviestintävalmiuden ylläpito ja kehittäminen • muita tutkinnon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä.

Henkilöstöasiantuntija

Haemme Henkilöstö ja hallinto -yksikköön henkilöstöasiantuntijaa palvelussuhdeasioita hoitavaan tiimiin. Tehtäväsi painottuvat esihenkilöiden ja henkilöstön neuvontaan vuosilomia, poissaoloja ja henkilöstöetuja koskevissa asioissa. Osallistut rekrytointiprosessiin sen eri vaiheissa. Tehtäviisi kuuluu myös muita tehtäviä osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan HR-tiimin jatkuvasti kehittyvällä tehtäväkentällä.

Opetusneuvos

Ammatillinen osaaminen -yksikön tehtävänä on ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden sekä muiden määräysten valmistelu, toimeenpanon tuki, ohjaus ja seuranta. Tehtäviin kuuluu ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä työskentely työelämätoimikuntien ja niiden sihteeristön kanssa. Opetusneuvoksen tehtävänä on palvelualojen ja tekniikan alan (elintarviketekniikan, matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalojen sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualojen) ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen perusteiden kehittäminen sekä toimeenpanon tuki. Työ sisältää myös muita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Opetusneuvos toimii tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen muiden asiantuntijoiden sekä koulutuksen järjestäjien, työelämän ja alaan liittyvien hallinnonalojen kanssa.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.