Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Asiantuntija

Asiantuntija työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -ryhmässä ensisijaisesti vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä tehtävissä. Tehtäviin kuuluvat vapaan sivistystyön koulutuksen kehittäminen ja seuranta, muun muassa valtionavustusrahoitukseen liittyvät tehtävät, sekä muut yksikölle kuuluvat tehtävät, kuten informaatio-ohjaus ja muu asiakaspalvelu.

Opetusneuvos (elinikäinen ohjaus, ammatillinen koulutus)

Ammatillinen osaaminen -yksikön tehtävänä on ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden sekä muiden määräysten valmistelu, toimeenpanon tuki, ohjaus ja seuranta. Tehtäviin kuuluu ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä työskentely työelämätoimikuntien ja niiden sihteeristön kanssa. Opetusneuvoksen tehtävänä on elinikäinen ohjauksen ja opiskelijan hyvinvoinnin valtakunnallinen kehittäminen ja vaikuttavuuden edistäminen ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Keskeisiä kehittämisteemoja ovat muun muassa opinto-ohjaus, uraohjaus, nivelvaiheet ja sujuvat siirtymät, opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluhuolto. Vaikuttavuudella tavoittelemme koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuuden kasvua, oppijoiden hyvinvoinnin paranemista ja jatkuvan oppimisen mahdollistavaa osaamistason nousua. Opetusneuvos toimii tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen verkostojen, muiden kouluasteiden, Euroguidance-toiminnon kanssa sekä koulutuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden kanssa. Tehtävä voi sisältää myös muita ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäisen ohjauksen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Erityisasiantuntija (elinikäinen ohjaus, ammatillinen koulutus)

Ammatillinen osaaminen -yksikön tehtävänä on ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden sekä muiden määräysten valmistelu, toimeenpanon tuki, ohjaus ja seuranta. Tehtäviin kuuluu ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä työskentely työelämätoimikuntien ja niiden sihteeristön kanssa. Erityisasiantuntijan tehtävänä on elinikäisen ohjauksen ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa. Työn painopiste on opiskelijan ohjauksen ja hyvinvoinnin asiakaslähtöisessä edistämisessä ja kehittämisessä. Erityisasiantuntija tukee ja ohjaa muun muassa opinto- ja uraohjauksen laadukkaassa toteuttamisessa, eri nivelvaiheisiin liittyvien siirtymien sujuvoittamisessa ja opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Erityisasiantuntija työskentelee osana yksikön hyvinvointitiimiä ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin verkostojen kanssa. Tehtävä voi sisältää myös muita ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäiseen ohjauksen ja opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Ohjelma-asiantuntija

Haemme uutta kollegaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön. Yksikön perustehtävänä on edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Ohjelma-asiantuntijana työskentelet Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman parissa. Erasmus+ -ohjelmassa hallinnoimme korkeakoulujen Erasmus+ liikkuvuustoimia ja korkeakoulujen strategisia kumppanuushankkeita sekä edistämme suomalaisten korkeakoulujen osallistumista eurooppalaisiin koulutuksen kehittämishankkeisiin, Erasmus Mundus -yhteismaisteriohjelmiin ja Eurooppalaiset yliopistot -toimintoon. Ohjelma-asiantuntijan tehtävä sijoittuu Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen liikkuvuustoiminnoista vastaavaan tiimiin, joka vastaa sekä eurooppalaisen että globaalin liikkuvuuden kansallisesta toimeenpanosta. Erasmus+ -ohjelmahallintotyö pitää sisällään korkeakoulujen neuvontaa, hakukierrosten toimeenpanoa, rahoitettua toimintaa koskevien raporttien käsittelyä ja arviointia sekä korkeakoulujen liikkuvuustoimien ja hankkeiden seurantaa.

Ohjelma-asiantuntija

Haemme uutta kollegaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön. Yksikön perustehtävänä on edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Ohjelma-asiantuntijana työskentelet Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman parissa. Erasmus+ -ohjelmassa hallinnoimme korkeakoulujen Erasmus+ -liikkuvuustoimia ja korkeakoulujen strategisia kumppanuushankkeita sekä edistämme suomalaisten korkeakoulujen osallistumista eurooppalaisiin koulutuksen kehittämishankkeisiin, Erasmus Mundus -yhteismaisteriohjelmiin ja Eurooppalaiset yliopistot -toimintoon. Ohjelma-asiantuntijan tehtävä sijoittuu Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen ohjelmia hoitavaan tiimiin. Työtehtävät liittyvät osin Erasmus+ -ohjelman hanketoimintoihin ja osin liikkuvuustoimintoihin. Erasmus+ -ohjelmahallintotyö pitää sisällään korkeakoulujen neuvontaa, tiedottamista, hakukierrosten toimeenpanoa, rahoitettua toimintaa koskevien raporttien käsittelyä ja arviointia sekä korkeakoulujen liikkuvuustoimien ja hankkeiden seurantaa. Ohjelmahallinnon ohella toimit korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvissä kehittämistehtävissä.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.