Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä.

Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä myös kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.
#TaustastaRiippumatta

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Opetusneuvos (digitaalisen osaamisen kehittäminen)

Opetusneuvos (digitaalisen osaamisen kehittäminen) • vastaa perusteiden ja ohjeiden ajantasaisuudesta liittyen OKM:n Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjausten toteuttamiseen sekä Digitaalisen osaamisen kuvauksiin yhteistyössä opettajien, asiantuntijoiden ja alan toimijoiden kanssa • seuraa valtakunnallisesti kasvatus- ja koulutustoimijoiden osaamisen kehittymistä digitaaliseen osaamiseen liittyen sekä tukee opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä osaamisen kuvausten toimeenpanossa • osallistuu koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa digitaalisten oppimisratkaisujen ja -ympäristön kehittämiseen huomioiden digitaalisen toimintaympäristön muutoksesta aiheutuvat osaamisen kehittämisen tarpeet sekä osaltaan johtaa näihin liittyvää pedagogista kehittämistyötä • johtaa pedagogista kehittämistyötä liittyen digitaalisen osaamisen ja monilukutaidon kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin erityisesti kriittisen digitaalisen lukutaidon edistämiseen sekä osaltaan edistää kasvatus- ja koulutustoimijoiden kyberturvallisuusosaamista • koordinoi ja ylläpitää asiakaslähtöisesti koulutustoimijoiden verkostoyhteistyötä digitalisaation edistämiseksi digipedagogiikan alueilla • tukee digitaaliseen osaamiseen liittyvää ennakoivaa päätöksentekoa, joka perustuu tutkittuun tietoon, ajantasaiseen ja laadukkaaseen dataan pohjautuvaan tilannekuvaan sekä oppimisen ja opetuksen tarpeisiin • kehittää yhdessä sidosryhmiensä kanssa suosituksia ja tukiaineistoa digitaalisten sisältöjen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä käy säännöllistä vuoropuhelua sisältöjä tuottavien tahojen kanssa

Opetusneuvos, yksikön päällikkö

Johtamasi yksikkö toimeenpanee nuorison, kulttuurin ja liikunnan toimialojen kansainvälistymistä edistäviä EU-ohjelmia. Yksikkö vastaa Erasmus+ -ohjelman nuorison ja liikunnan sektoreista sekä Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta osana Suomen kansallista toimistoa Opetushallituksessa. Yksikkö koordinoi myös Luova Eurooppa -ohjelman yhteyspisteen toimintaa, toimii Euroopan urheiluviikon yhteyspisteenä, vastaa Eurodesk -nuorisotiedotustoiminnosta sekä koordinoi RAY-tutkimusverkostoa. Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut -yksikön päällikkönä pääset edistämään kansainvälistä yhteistyötä yhdessä nuorison, kulttuurin ja liikunnan toimialojen asiantuntijoiden, verkostojen sekä kansallisten että kansainvälisten kumppanien kanssa. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn sekä sen tueksi ammattitaitoiset ja motivoituneet kollegat ja organisaation, jossa autamme toisiamme menestymään. Meillä sinulla on mahdollisuus kehittyä, luoda uutta ja vaikuttaa.

Opetusneuvos, palvelualat

Ammatillinen koulutus -yksikössä tehtävänämme on ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden sekä muiden määräysten valmistelu, toimeenpanon tuki, ohjaus ja seuranta. Tehtäviimme kuuluu ammatillisen koulutuksen kehittäminen, työskentely työelämätoimikuntien ja niiden sihteeristön kanssa sekä tutkintorakenteen muuttamista koskevien esitysten ja tutkintovientikoulutukseen liittyvien lupien valmistelu. Yksikkömme vastaa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan toiminnoista. Opetusneuvoksen tehtävänä on ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittäminen erityisesti palvelualoilla (matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalat, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualat, isännöinti, elintarviketekniikka). Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tehtävä sisältää myös muita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä rekrytoitavan henkilön osaamiseen ja kokemukseen pohjautuen.

Asiantuntija

Ammatillinen koulutus -yksikössä tehtävänämme on ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden sekä muiden määräysten valmistelu, toimeenpanon tuki, ohjaus ja seuranta. Tehtäviimme kuuluu ammatillisen koulutuksen kehittäminen, työskentely työelämätoimikuntien ja niiden sihteeristön kanssa sekä tutkintorakenteen muuttamista koskevien esitysten ja tutkintovientikoulutukseen liittyvien lupien valmistelu. Yksikkömme vastaa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan toiminnoista. Asiantuntijan tehtävänä on tutkintojen perusteiden laadintaprosessin laadunhallinta sekä perusteiden laadinnan sujuvuudesta huolehtiminen sähköisen ePerusteet-palvelun ja tutkintojen perusteiden pedagogisen sisällön näkökulmista. Työ sisältää mm. prosessiohjeiden laadinnan ja päivittämisen, töiden kokonaisaikataulun toteutumisen varmistamisen, hankintojen toteuttamisen ja koodistopalvelun ylläpidon. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä esittelijöiden kanssa.

Ohjelma-asiantuntija

Haemme kollegaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön työskentelemään korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa. Yksikkömme edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia, yksilöapurahaohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Ohjelma-asiantuntijana työskentelet yksilöapurahatiimissä, pääasiassa korkeakouluopiskelijoiden kansainvälistä harjoittelua tukevan apurahaohjelman toimeenpanossa ja työsi liittyy seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: -hakukierrosten valmistelu yhdessä työnantajien kanssa, - hakuprosessin hallinnolliseen valmisteluun liittyvät tehtävät, - hakijoiden neuvonta, - hakemusten käsittely sekä apurahapäätösten ja -maksatusten valmistelu, - viestintä ja osallistuminen sidosryhmäyhteistyöhön sekä ohjelman kehittämiseen. Kansainvälisen harjoittelun ohella työskentelet Erasmus+ korkeakoulutukselle -tiimissä, erityisesti Erasmus+ -liikkuvuuteen liittyvissä ohjelmahallintotehtävissä. Osallistut Erasmus+ -liikkuvuuden hakukierrosten toimeenpanoon, korkeakoulujen neuvontaan ja ohjaukseen sekä rahoitettavan toiminnan seurantaan.

Erityisasiantuntija, digi- ja alustapalvelut (hakuaikaa jatkettu)

Oletko digitaalisten palveluiden ammattilainen ja innostunut kehittämään digitaalisia palveluja asiantuntijaorganisaatiossa? Tunnetko myös jatkuvuuden- ja alustanhallinnan? Etsimme erityisasiantuntijaa Opetushallituksen digitaalisten palveluiden hallintaan ja kehittämiseen sekä palvelutuotannon laadun parantamiseen. Pääset kehittämään monipuolisesti digitaalisia palveluita, mukaan lukien pilvialusta- ja infrapalvelut, ja työskentelemään merkityksellisten palveluiden parissa niin strategisella kuin käytännön ratkaisujen tasolla. Teet tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen digitaalisten palveluiden palveluvastaavien sekä tietoturvan ja jatkuvuudenhallinnan parissa työskentelevien kollegojen ja kumppanien kanssa. Kotipaikkasi organisaatiossa on Digitalisaatio-yksikkö, jossa työskentelee 11 rautaista asiantuntijaa arkkitehtuurin, projektinhallinnan, digitaalisten palveluiden kehittämisen ja digiturvallisuuden parissa. Pääset tekemään merkityksellistä työtä yhdessä osaavien ja paljon kokemusta omaavien kollegoiden kanssa. Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu Opetushallituksen digitaalisten palveluiden pilvialusta- ja infrapalveluiden hallinta ja kehittäminen, palvelutuotannon laadun parantaminen (jatkuvuus, saatavuus, tietoturva), kustannusten seuranta ja optimointi, alustapalveluiden ict-kehitystyön ohjaus ja toimittajayhteistyö (devops-mallilla). Lisäksi tehtäviin kuuluu sisäistä IT-konsultointia palveluvastaavien ja palvelunomistajien suuntaan ja tiivis yhteistyö ict-toimittajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tehtäviin kuuluu myös keskeisten digipalveluiden projektiluonteiset kehittämis-, koordinointi- ja seurantatehtävät. Meillä sinulla on mahdollisuus kehittyä työsi mukana. Työskentelemme hybridimallissa eli yhdistämme joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti läsnä- ja etätyötä. Pääset siten vaikuttamaan omiin työaikoihisi ja siihen, missä ja miten työtä teet.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.