Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Opetusneuvos – Ammatillinen koulutus

Opetusneuvos työskentelee ruotsinkielisen toiminnan yksikössä ja vastaa ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Opetusneuvoksen tehtäviin kuuluu muun muassa tutkintojen perusteiden, ohjeiden sekä julkaisujen laatiminen. Työtehtäviin kuuluu myös valtionavustustoiminnan kautta tehtävää kehittämistyötä sekä yhteistyötä ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä organisaation muiden yksiköiden kanssa.

Projektikoordinaattori

Haemme kollegaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön työskentelemään korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa. Yksikkömme edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Projektikoordinaattorina työskentelet ensisijaisesti Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman parissa, osana liikkuvuustiimiä ohjelmahallinnon avustavissa tehtävissä. Erasmus+ -ohjelmahallintotyö pitää sisällään mm. korkeakoulujen neuvontaa ja ohjeistusta, hakukierrosten toimeenpanoa sekä rahoitettua toimintaa koskevaa seurantaa ja tehtävänäsi on osallistua näihin liittyvien eri työvaiheiden toteutukseen. Projektikoordinaattorin tehtävään kuuluu korkeakoulutuksen eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden hallinnointitehtäviä, kuten hakemusten käsittelyä ja seurantaa, asiakirjojen päivitystä eri kielillä sekä sopimusten ja raporttien käsittelyä. Projektikoordinaattorille kuuluu myös viestintätehtäviä (verkkosivujen päivittäminen, sisällöntuotanto kuten infograafit ja pienet uutiset) sekä tilastotiedon käsittelyä (ohjelmahallinnon digitaalisten työkalujen käyttö) ja tilastojen koostamista. Erasmus-tehtävien ohella projektikoordinaattori avustaa Team Finland Knowledge -ohjelman hallinnossa osallistuen hakukierrosten toimeenpanoon, raporttien tarkastamiseen, neuvontaan, tiedon käsittelyyn ja koostamiseen sekä verkkoviestintään. Projektikoordinaattori osallistuu yksikön tapahtumien järjestelyihin.

Asiantuntija, markkinointi ja verkkokoulutus

Koulutus ja kustantaminen -yksikkö vastaa Opetushallituksen liiketaloudellisesta maksullisesta palvelutoiminnasta. Yksikkö tuottaa oppimateriaaleja pienille kohderyhmille sekä julkaisuja, koulutuksia ja tapahtumia toimialan ammattilaisille. Tavoitteenamme on tuoda tasa-arvoa oppimiseen ja kehittää monipuolisesti asiakkaidemme osaamista. Asiantuntija vastaa OPH Kouluttaa ja OPH Oppimateriaalit -brändien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista yhteistyössä Koulutus ja kustantaminen -yksikön tiimien kanssa. Markkinointitehtävissä korostuvat sosiaalisen median markkinointikampanjoiden ja näiden sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen Opetushallituksen viestintästrategian mukaisesti. Lisäksi asiantuntija koordinoi yksikön uutiskirjetyötä ja toimii tuotantotehtävissä Opetushallituksen osallistuessa koulutusalan messuille. Toisena vastuualueena asiantuntijalla on maksullisten verkkokoulutusten suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä viraston asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntija fasilitoi koulutusten suunnittelun ja koostaa koulutussisällöt oppimisalustalle pedagogiseksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Monipuolinen ja asiakaslähtöinen työ sisältää myös markkinoinnin ja verkkokoulutusten kehittämistehtäviä, joita asiantuntija tekee yhteistyössä yksikön päällikön ja koko yksikön kanssa.

Opetusneuvos, elämänkatsomustieto, filosofia, globaalikasvatus ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö

Haemme opetusneuvosta vakituiseen virkasuhteeseen hoitamaan elämänkatsomustiedon ja filosofian oppiaineasiantuntijan sekä globaalikasvatuksen ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön asiantuntijan tehtävää. Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikössä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat erityisesti elämänkatsomustiedon ja filosofian opetussuunnitelmien perusteiden kehittämiseen, koordinointiin ja toimeenpanon tukeen liittyvät tehtävät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa. Opetusneuvoksella on myös merkittäviä globaalikasvatukseen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön sekä mm. laaja-alaiseen osaamiseen sekä väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyyn liittyviä tehtäviä ja vastuita. Lisäksi opetusneuvos vastaa osaltaan muista yksikön toimialaan kuuluvista tehtävistä: valtionavustusprosessien toimeenpanosta, lausuntojen antamisesta, koulutusten ja tapahtumien suunnittelusta sekä ajankohtaisten kehittämistehtävien toteuttamisesta.

Kehittämispäällikkö, data ja analytiikka (hakuaikaa jatkettu)

Oletko datan hyödyntämisen ja analytiikan ammattilainen ja kiinnostunut luomaan uutta tietoa kasvatus- ja koulutusalan ajankohtaisista ilmiöistä? Etsimme kehittämispäällikköä työskentelemään Opetushallituksen tehtäväkentän merkityksellisten teemojen ja ainutlaatuisten aineistojen parissa. Pääset tekemään vaikuttavaa työtä, jonka tulokset näkyvät koko yhteiskunnassa. Ennakointi ja analyysi -yksikköön sijoittuva virka on uusi ja vakinainen. Yksikössämme työskentelee 20 rautaista koulutusalan asiantuntijaa osaamisen ja koulutustarpeiden ennakoinnin sekä kansainvälisen tiedonvaihdon ja koulutustilastoinnin parissa. Keskeiset tehtävät ja vastuut Kehittämispäällikkönä rakennat Opetushallitukselle tiedon hyödyntämisen ja data-analytiikan tulevaisuutta kollegoiden, kumppanien ja sidosryhmien tarpeet huomioiden. Autat muuttamaan strategiset tavoitteet käytännön toiminnaksi ja vahvistat tiedon roolia sekä operatiivisissa prosesseissa että johtamisessa. Työnkuvaasi kuuluvat tiedontuotannon ja data-analytiikan suunnittelu- ja kehittämistehtävät, kuten toimintamallien ja työvälineiden yhtenäistäminen. Autat myös vahvistamaan Opetushallituksen henkilöstön dataosaamista esim. suunnittelemalla koulutussisältöjä yhdessä HRD:n kanssa. Valtakunnalliset kasvatus- ja koulutusalan tietovarantomme sisältävät kattavasti tietoja mm. oppijoista, opintosuorituksista ja koulutustarjonnasta. Kehittämispäällikkönä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan meille ja asiakkaillemme soveltuvia data- ja analytiikkaratkaisuja. Meillä sinulla on mahdollisuus oppia ja kehittyä työsi mukana, sillä työskentelemme jatkuvasti uutta oppien ja toisiamme kannustaen. Meillä on ihmisen kokoiset työtehtävät ja mukava työyhteisö. Työskentelemme hybridimallissa eli yhdistämme joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti läsnä- ja etätyötä. Pääset siten vaikuttamaan omiin työaikoihisi ja siihen, missä ja miten työtä teet.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.