Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Controller

Haemme jatkuvasti monipuolistuvaan ja vastuiltaan kasvavaan Opetushallitukseen sisäisen valvonnan, riskien hallinnan ja tietojohtamiseen perehtynyttä ammattilaista. Tehtävänäsi on suoraan pääjohtajan alaisuudessa ohjata ja kehittää Opetushallituksen sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja tietojohtamista. Controllerin tehtävässä vastaat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä toimit sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen (ml. EU-tarkastukset) yhteyshenkilönä Opetushallituksessa. Tuotat tietoa pääjohtajan ja johtotiimin tueksi sisäisen tiedon osalta koko kirjanpitoyksiköstä sekä osaltasi tuet johtoa prosessien kehittämisessä ja kehityskohteiden tunnistamisessa. Lisäksi osallistut Opetushallituksen sisäisen tiedon raportoinnin, analysoinnin ja ennustamisen kehittämiseen. Opetushallituksessa pääset tekemään merkityksellistä työtä kehittämisviraston innostavassa ilmapiirissä. Tarjoamme modernin työympäristön ja mahdollisuuden monipaikkaiseen työskentelyyn.

Erityisopettaja Bryssel II Eurooppa-kouluun

Brysselin (Bryssel II, Woluwe) Eurooppa-koulu tarjoaa mielenkiintoisen työyhteisön kansainvälisesti suuntautuneelle opettajalle. Haemme aloitteellista ja yhteistyöhaluista opettajaa, jolla on laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuus ja vankka kokemus tästä työstä, erityisesti yläkouluikäisten oppilaiden parissa, Suomessa.

Viestinnän asiantuntija

Etsimme viestinnän asiantuntijaa Opetushallituksen viestintäyksikköön. Päätehtävänäsi on asiakasviestintä ja kuulut viestintäyksikössä asiakasviestinnän tiimiin. Tiimissä suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan viestintää viraston asiakkaille, kuten kasvatus-, opetus- ja koulutusalan ammattilaisille ja johdolle. Tehtävässä pääset tekemään ja suunnittelemaan monikanavaista ja asiakaslähtöistä viestintää osana kunnianhimoisesti uudistuvaa Opetushallituksen viestintää. Tukenasi työssä on koko viestintäyksikkö, jossa työskentelee viestintäpäällikkö ja noin kymmenen hengen tiimi. Viestinnän asiantuntijana työhösi kuuluu: • Viraston asiakasviestinnän suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen yhteistyössä eri kasvatus- ja koulutusasteiden sekä kansainvälistymisen asiantuntijoiden kanssa. • Viestintämateriaalien, kuten uutisten, artikkeleiden, verkkosivujen, tiedotteiden ja videoiden suunnittelu ja toteutus. • Viraston sosiaalisen median kanavien ylläpito. • Kampanjoiden ja markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen. • Opetushallituksen viestinnän strateginen kehittäminen osana viestinnän tiimiä sekä esimerkiksi viestinnän vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen.

Hankinta-asiantuntija

Haemme hankintatiimiimme julkisten hankintojen osaajaa, joka operatiivisen työn ohella osallistuu Opetushallituksen hankintatoimen kehittämiseen ja digitalisointiin. Hankinta-asiantuntija vastaa osana Opetushallituksen hankintatiimiä kirjanpitoyksikön hankintojen ja kilpailutusten toteutuksesta. Hankinta-asiantuntijana toimit asiantuntijatehtävissä julkisten hankintojen suunnittelussa, kilpailuttamisessa sekä päätös- ja sopimusvalmistelussa. Lisäksi osallistut yhdessä hankintatiimin kanssa Opetushallituksen tarpeesta maksuun -prosessin kehittämiseen, hankinta- ja tilausasioissa neuvontaan, sopimus- ja toimittajahallintaan sekä viestintään Teet yhteistyötä Opetushallituksen päätoimintojen, yksiköiden ja erillisyksiköiden kanssa laadukkaiden ja tehokkaiden hankintojen toteuttamiseksi. Lisäksi tuet osaltasi Opetushallituksen alaisuudessa toimivien kuuden valtion oppilaitoksen hankintatoimea. Opetushallituksessa pääset tekemään merkityksellistä työtä kehittämisviraston innostavassa ilmapiirissä. Omaan työhösi saat tiimin ja Mahdollistajapalveluiden henkilöstön tuen. Tarjoamme modernin työympäristön ja mahdollisuuden monipaikkaiseen työskentelyyn.

Erityisasiantuntija

Opetushallitus kehittää ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämisessä tarvittavia järjestelmiä. Haemme erityisasiantuntijaa mielenkiintoisiin ja vastuullisiin tehtäviin palautteen keruun teknisten ratkaisujen kehitystyön parissa. Palvelut rakennetaan ketterillä ohjelmistokehitysmenetelmillä Opintopolku.fi-palvelukokonaisuuden yhteyteen. Erityisasiantuntija työskentelee Oppijan palvelut -yksikössä yhdessä osaavien ja kokeneiden kollegojen kanssa. Erityisasiantuntija osallistuu teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja määrittelyyn, kehittämisen ohjaamiseen ja palvelun käyttöönoton toteutukseen. Keskeisiä tehtäviä ovat myös asiakasneuvonta ja sidosryhmätyöskentely. Tehtävänkuva tarkentuu valitun henkilön osaamisen ja yksikön työsuunnitelmien mukaan.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.