Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä.

Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä myös kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.
#TaustastaRiippumatta

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Asiantuntija, Study in Finland

Asiantuntijan tehtävä sijoittuu Kansainvälistymispalvelut -yksikköön ja Study in Finland -tiimiin. Yksikön tehtävänä on vahvistaa kansainvälisen yhteistyön koordinaatiota, edistää koulutusvientiä, huolehtia kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen houkutteluun liittyvistä tehtävistä, tukea hallinnonalan vierailujen järjestämistä ja tuottaa kansainvälistymiseen liittyvää tietoa Suomessa asuville nuorille. Lisäksi yksikkö huolehtii kotoutumisen tuen koordinaatiosta, vahvistaa Suomen kielen ja kulttuurin asemaa muualla kuin Suomessa toimivissa yliopistoissa sekä tukee ja edistää valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistymistä ja henkilöstön kehittämistä virkamiesvaihto-ohjelmilla. Tarjolla on mielenkiintoinen ja vastuullinen tehtävä viisihenkisessä Study in Finland -tiimissä. Tarjoamme sinulle innostavan työkulttuurin ja työyhteisön, jossa näkemyksiäsi arvostetaan, pääset ideoimaan ja kokeilemaan uutta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Study in Finland -toiminto edistää suomalaisten korkeakoulujen tunnettuutta maailmalla ja houkuttelee kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Suomeen. Työtä tehdään laajassa kansallisessa yhteistyössä Talent Boost -toimenpideohjelman puitteissa. Tehtäviisi kuuluvat: • Student ambassador -toiminnan kehittäminen ja lanseeraaminen Study in Finlandin sosiaalisen median sisällöntuotannon tarpeisiin • Study in Finland -uutiskirjetuotannon käynnistäminen ja koordinointi • sosiaalisen median kanavien sisällöntuotanto ja digitaalisten markkinointikampanjoiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä kumppaneiden kanssa (mm. Meta Business Suite, Google Ads, Canva) • osallistuminen opiskelijahoukuttelun tapahtumatuotantoihin Tehtävässä keskeistä on aiempi kokemus kansainvälisestä viestinnästä ja markkinoinnista. Luemme eduksi suomalaisen korkeakoulutuksen sekä korkeakoulutuksen kansainvälisen toimintaympäristön tuntemuksen. Asiantuntijan työtehtäviä voivat täydentää valittavan henkilön profiiliin sopivat muut tehtävät Kansainvälistymispalvelut -yksikössä.

Opetusneuvos, yksikön päällikkö

Opetusneuvos toimii yksikön päällikkönä Perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikössä. Yksikön tehtävänä on mm. perusopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatiminen ja toiminnan kehittäminen. Yksikkö osallistuu toimialaansa koskevien säädösten valmisteluun ja antaa säädösten toimeenpanoon liittyviä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Mahdollistat johtamisellasi tulevaisuuden tarpeisiin vastaamisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksikössä. Tehtävässä korostuu lähiesihenkilötyö valmentavan johtamisen periaattein. Rakennat yksikkösi toimintakulttuurin yhdessä henkilöstösi kanssa. Vastaat yksikkösi toiminnan tuloksellisesta suunnittelusta, ohjaamisesta ja arvioinnista. Edistät työssäsi henkilöstön työhyvinvointia sekä huolehdit osaamisen kehittämisestä ja uudistumisesta. Tehtävässä pääset käyttämään erinomaisia yhteistyö-, verkostoitumis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi sekä Opetushallituksessa että asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Lisäksi yksikön päällikkö vastaa oman vastuualueensa riskien hallinnasta sekä toiminnan avoimuudesta ja tiedonkulusta. Yksikön päällikkö tukee työllään koko virastoa vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa sekä osallistuu osana johdon foorumia koko Opetushallituksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.