Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Erityisasiantuntija, biologia ja maantiede

Haemme erityisasiantuntijaa hoitamaan biologian ja maantieteen oppiaineasiantuntijan tehtävää määräajaksi 1.12.2021 31.12.2022. Erityisasiantuntija työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat erityisesti biologian ja maantieteen opetussuunnitelmien perusteiden kehittämiseen, koordinointiin ja toimeenpanon tukeen liittyvät tehtävät lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa. Erityisasiantuntija myös koordinoi kestävän kehityksen ja oppimisen arvioinnin kehittämistä yhdessä muiden Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi erityisasiantuntija vastaa osaltaan muista yksikön toimialaan kuuluvista tehtävistä, kuten valtionavustusprosessien toimeenpanosta, koulutusten ja tapahtumien suunnittelusta sekä ajankohtaisten kehittämistehtävien toteuttamisesta.

Erityisasiantuntija, osaamisluokittelu

Erityisasiantuntijan tehtävä sijoittuu Opetushallituksen Tietopalvelut-yksikön ennakointitiimiin, joka ennakoi työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita sekä kehittää ennakoinnin toimintamalleja, menetelmiä ja tiedon käyttöä. Tiimi vastaa myös Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) työn tukemisesta ja fasilitoimisesta. Erityisasiantuntijan tehtävänä on koota eri ammattien osaamistarvetietoa sekä jatkojalostaa ja uudelleen luokitella aineistoja osaamisluokituksen rakentamiseksi. Lisäksi hän osallistuu Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoille suunnatun osaamistarvekyselyn valmisteluun, toteutukseen sekä tulosten koontiin ja analyysiin.

Erityisasiantuntija

Oppijan palvelut -yksikkö ylläpitää ja kehittää oppijan palvelukokonaisuutta, joka tukee opiskelua, siihen hakeutumista, oppimista ja urasuunnittelua. Yksikkö vastaa opiskelijavalintapalvelujen valtakunnallisesta toteuttamisesta, niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta sekä opiskelijavalintarekisteristä. Yksikkö tuottaa monikanavaista asiakaspalvelua kansalaisille, viranomaisille ja koulutustoimijoille sekä toimii Suomen Europassi-keskuksena. Etsimme erityisasiantuntijaa pysyvään tehtävään. Erityisasiantuntija toimii ePerusteet-palvelun palveluvastaavana. Palvelusta löytyy opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön sekä paikallisia opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia. ePerusteet-palvelu luo perustetietovarantoineen pohjan jatkuvan oppimisen digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Palveluvastaava vastaa palvelun operatiivisesta toiminnasta, viestinnästä, asiakassuhteista, sidosryhmäyhteistyöstä, laadusta, raportoinnista, dokumentaatiosta sekä kehittämisestä ja muutosten käyttöönotosta. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Asiantuntija (Education Finland)

Nykyisen asiantuntijamme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme asiantuntijaa Education Finland -ohjelmaan. Ohjelman tehtävänä on tukea koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä ja organisaatioita kasvattamaan niiden kansainvälistä vientiä, kehittää niiden keskinäistä verkostoitumista ja koulutusyhteistyötä. Ohjelma tarjoaa jäsenpalveluita ja edistää uusien koulutusinnovaatioiden kehittämistä. Ohjelmassa on tällä hetkellä jäsenenä 128 koulutusvientiorganisaatiota ja yritystä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 35 koulutusvientiä aloittelevaa yritystä. Koulutusviennin asiantuntijana vauhditat suomalaisten koulutusalan yritysten ja koulutusorganisaatioiden kansainvälistymistä, erityisesti yhteisten kaupallisesti toimivien konseptien kehittämistä ja esikonsortioiden muodostamista merkittävien institutionaalisten rahoittajien hankkeisiin. Työ pitää sisällään myös koulutusalan yritysten neuvontaa, ohjelman omien projektien hallinnointia sekä toimintaympäristön arviointia. Lisäksi tehtävään kuuluu tapahtumien ja koulutusten suunnittelua ja tuottamista sekä kotimaassa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Toimit myös ohjelmakoordinaattorin ja ohjelmajohtajan työparina.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.