Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös 6 valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Erityisasiantuntija

Opetushallitus ylläpitää ja kehittää KOSKI-palvelua, josta opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet löytyvät kootusti yhdestä paikasta. KOSKI-palvelu on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa ja sisältöä laajennetaan vapaan sivistystyön koulutukseen. KOSKI-palvelu kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Tiedot kootaan yhteen olemassa olevista ja nyt perustettavista rekistereistä. Opetushallitus rakentaa palvelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koski-palvelun sisältöä tullaan laajentamaan vuosina 2020-2021 vapaan sivistystyön koulutukseen ja suorituksiin. Vapaan sivistystyön opintosuorituksia hyödynnetään todennäköisesti osana hallitusohjelmaan kirjattua oppivelvollisuuden laajentamista. Erityisasiantuntija toimii KOSKI-tiimissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Tehtäviin kuuluu KOSKI-palvelun käsite- ja tietomallin määrittelytehtäviä vapaan sivistystyön osalta. Erityisasiantuntija osallistuu toteutuksen ohjaamiseen, testaukseen, uuden kokonaisuuden käyttöönoton suunnitteluun, toteutukseen, kouluttamiseen, ohjeiden laatimiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön Opetushallituksen ja sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen painopiste on opintohallinto-ohjelmien integraatioiden varmistaminen, yhteistyö ohjelmistotoimittajien kanssa sekä palvelun testaus. Tehtäviin kuuluu lisäksi asiakaspalvelu, virhetilanteiden analysointi, ratkaiseminen ja eskalointi eteenpäin eri tahoille.

Luokanopettaja Bryssel II -kouluun

Haemme oman työn ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostunutta luokanopettajaa Bryssel II -koulun suomenkieliselle kieliosastolle. Luokanopettajan tehtävään kuuluu koululuokan opettaminen suomenkielisellä osastolla, jossa on vuosiluokat 1-5. Pääosa opetustyöstä on omassa luokassa ja tapahtuu suomeksi. Opettajan tehtävään kuuluu myös opettamista jollain opettajan osaamalla koulun kielellä sekä koulun yhteisiä tehtäviä. Opetusvelvollisuus on vähintään 25,5 tuntia.

Matematiikan opettaja Bryssel II -kouluun (yläkoulu ja lukio)

Haemme oman työn ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostunutta matematiikan opettajaa Bryssel II -koulun (yläkoulu ja lukio) suomenkieliselle kieliosastolle Bryssel II -koulu on noin 3100 oppilaan koulu, jossa oppilaat voivat opiskella esiopetusluokilta lukioon saakka. Koulussa on useita kieliosastoja. Opettajan tehtävään kuuluu matematiikan opettaminen suomenkielisellä kieliosastolla, jossa on vuosiluokat S1-S7. Opettajan tehtävään voi kuulua myös tietotekniikan opettamista jollain opettajan osaamalla koulun kielellä sekä koulun yhteisiä tehtäviä.

Äidinkielen opettaja Luxemburg I -kouluun (yläkoulu ja lukio)

Haemme oman työn ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostunutta äidinkielen opettajaa Luxemburg I -koulun (yläkoulu ja lukio) suomenkieliselle kieliosastolle Luxemburg I -koulu on noin 3300 oppilaan koulu, jossa oppilaat voivat opiskella esiopetusluokilta lukioon saakka. Koulussa on useita kieliosastoja. Opettajan tehtävään kuuluu äidinkielen opettaminen suomenkielisellä kieliosastolla, jossa on vuosiluokat S1-S7. Pääasiallisen opetusaineen, äidinkielen, lisäksi tehtävään kuuluu toisen oppiaineen (etiikka, Human Science, Suomi toisena kotimaisena kielenä) opetusta sekä muita koulun yhteisiä tehtäviä.

Matematiikan ja fysiikan opettaja Luxemburg I -kouluun (yläkoulu ja lukio)

Haemme oman työn ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostunutta matematiikan ja fysiikan opettajaa Luxemburg I -koulun (yläkoulu ja lukio) suomenkieliselle kieliosastolle Luxemburg I -koulu on noin 3300 oppilaan koulu, jossa oppilaat voivat opiskella esiopetusluokilta lukioon saakka. Koulussa on useita kieliosastoja. Opettajan tehtävään kuuluu matematiikan ja fysiikan opettaminen suomenkielisellä kieliosastolla, jossa on vuosiluokat S1-S7. Opettajan tehtävään voi kuulua myös tietotekniikan opettamista jollain opettajan osaamalla koulun kielellä sekä koulun yhteisiä tehtäviä.

Toisen kotimaisen kielen opettaja Bryssel II -kouluun (yläkoulu ja lukio)

Haemme oman työn ja työyhteisön kehittämisestä kiinnostunutta toisen kotimaisen kielen opettajaa (suomi ja ruotsi) Bryssel II -koulun (yläkoulu ja lukio) suomenkieliselle kieliosastolle Bryssel II -koulu on noin 3100 oppilaan koulu, jossa oppilaat voivat opiskella esiopetusluokilta lukioon saakka. Koulussa on useita kieliosastoja. Opettajan tehtävään kuuluu Suomi toisena kotimaisena kielenä ja Ruotsi toisena kotimaisena kielenä opettaminen suomalaisille oppilaille vuosiluokilla S1-S7. Opettajan tehtävään voi kuulua myös muun aineen (Human Science, filosofia) opettamista sekä koulun yhteisiä tehtäviä.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.