Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Kääntäjä

Kääntäjän tehtävänä on kääntää Opetushallituksen dokumentit, määräykset, tiedotteet, uutiset ja muut hallinnon alaan kuuluvat dokumentit suomen kielestä ruotsin kielelle. Kääntäjän virka on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Opetushallituksen ruotsinkielisen toiminnan yksikköön.

Arviointiasiantuntija

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Karvin tehtävänä on arvioida varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä. Arviointiasiantuntija osallistuu oppivelvollisuuden laajentamisen seurantasuunnitelmaan 2021-2024 sisältyvän opinto-ohjauksen uusia muotoja koskevan arviointiprojektin toteuttamiseen ja arviointiraportin laatimiseen. Tehtävään kuuluu muun muassa aineistojen keräämistä ja analysointia, tulosten raportointia ja niistä viestimistä sekä projektin hallinnointia. Arviointi kattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän opinto-ohjauksen jatkumon perusopetuksesta aina toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen. Arvioinnin piirissä ovat perusopetus, aikuisten perusopetus, TUVA-koulutus, vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Arviointiasiantuntija

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Karvin tehtävänä on arvioida varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä. Arviointiasiantuntija vastaa oppivelvollisuuden laajentamisen seurantasuunnitelmaan 2021-2024 sisältyvän opinto-ohjauksen uusia muotoja koskevan arviointiprojektin laaja-alaisesta kokonaisuudesta toimien hankkeen projektipäällikkönä arvioinnin asiantuntijan roolissa. Arviointi kattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän opinto-ohjauksen jatkumon perusopetuksesta aina toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen. Arvioinnin piirissä ovat perusopetus, aikuisten perusopetus, TUVA-koulutus, vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Asiantuntija, valtionavustustoiminta

Asiantuntija työskentelee Opetushallituksen Kehittämisen tuki -yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat valtionavustustoimintaan liittyvät asiat, erityisesti vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden opetukseen liittyvien valtionavustusten käsittely ja päätösten valmistelu. Tehtävä sisältää myös ohjausta ja neuvontaa sekä koulutustilaisuuksien suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin osallistumista.

Erityisasiantuntija

Valtakunnalliset tietovarannot -yksikköön on keskitetty Opetushallituksen tietovarantoja sekä niiden toimintaa tukevia ja hyödyntäviä palveluita. Palveluitamme ovat mm. Koski-tietovaranto ja oppivelvollisuusrekisteri, ePerusteet- ja eHOKS-palvelut sekä oppijanumerorekisteri. Luomme palveluillamme tietoa ja datavirtoja, tuemme päätöksentekoa ja koulutustoimijoita sekä tarjoamme laajemmin yhteiskunnallisesti merkittävän digitaalisen palvelukokonaisuuden edistämään yhteiskuntaa ja kansallista kilpailukykyä. Etsimme joukkoomme erityisasiantuntijaa vakinaiseen tehtävään. Erityisasiantuntijana toimit ePerusteet-palvelun palveluvastaavana. Palvelusta löytyy opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön sekä paikallisia opetussuunnitelmia ja tutkintojen toteutussuunnitelmia. Tässä tehtävässä pääset rakentamaan jatkuvan oppimisen digitaalista palvelukokonaisuutta ja kehittämään tulevaisuuden koulutusjärjestelmää. Palveluvastaavana vastaat mm. palvelun operatiivisesta toiminnasta, viestinnästä, asiakassuhteista, sidosryhmäyhteistyöstä, laadusta, raportoinnista, dokumentaatiosta sekä kehittämisestä ja käyttöönotoista osana asiantuntevaa palvelutiimiä.

Asiantuntija

Opiskelijavalinnan palvelut -yksikkö vastaa opiskelijavalintojen valtakunnallisesta toteuttamisesta, opiskelijavalintarekisteristä sekä tähän liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta sekä ylläpitää ja kehittää Opetushallituksen digitaalisten palveluiden kokonaisuutta yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Yksikkö vastaa Suomen Europassi-toiminnoista. Asiantuntija toimii opiskelijavalintoihin sekä Opintopolku-palveluun liittyvissä asiakaspalvelu- ja viestintätehtävissä sekä osallistuu ylläpito- ja kehittämistehtäviin. Työtehtäviin kuuluvat viestintätehtävät ja asiakaspalvelu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Asiantuntija kehittää palveluita, tuottaa käännöksiä ja tuottaa asiakkaille koulutus- ja viestintämateriaalia sekä ohjeita. Asiantuntija osallistuu työryhmätyöskentelyyn ja vastaa osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarkemmin tehtävänkuva määritellään tehtävään valitun henkilön osaamisen sekä yksikön työtarpeiden kautta.

Projektikoordinaattori

Projektikoordinaattorimme siirryttyä uusiin tehtäviin etsimme uutta hankehallinnon osaajaa Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalveluihin. Työskentelet nuorisoalan EU-ohjelmien, Erasmus+ Youth ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tehtävissä ohjelmien kansallisessa toimistossa Opetushallituksessa. Hankehallinnon erilaiset tehtävät ohjelmien haku-, sopimus- ja raportointiprosesseihin liittyen ovat työnkuvasi keskiössä. Osallistut myös näiden prosessien kehittämiseen yhteistyössä kansallisen toimiston muiden toimijoiden kanssa ja jalkautat prosesseihin liittyvää ohjeistusta nuorisotiimissä. Avustuksen saajien neuvonta hanke- ja taloushallinnon kysymyksissä sekä hankkeiden rahoitussääntöjen tulkinnassa on keskeinen osa työtäsi mukaan lukien opastaminen komission tietojärjestelmien ja muiden sovellusten käytössä. Osallistut myös muihin ohjelmien toimeenpanoon liittyviin tehtäviin yhdessä kahden muun projektikoordinaattorin ja talouskoordinaattorin kanssa edistäen osaltasi yksikön yhteisiä kansainvälistymistavoitteita. Tehtävänkuvaa muokataan EU-ohjelmakauden edetessä ja kansallisen toimiston toimeenpanotehtävien kehittyessä huomioiden tiimin eri henkilöiden osaamisalueet ja tasapuolinen työnjako.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.