Opetuksen digitalisaatio koskettaa kaikkia kuntia ja kouluja. Eri opetuksen järjestäjillä on kuitenkin erilaiset mahdollisuudet sen laadukkaaseen toteuttamiseen ja oppijoiden tasa-arvo ei siksi toteudu. Tarvitseeko jokaisen kunnan ja koulun ratkaista samaa ongelmaa eri tahoilla ja toistaa samoja virheitä? Vaikutusohjelman avulla haemme koulutuksen digitalisaatiolle yhteistä suuntaa.
Kuvituskuva - pojat ja tietokoneet

Tiedämme, että tasa-arvo digitalisaatiossa ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkien oppijoiden on pystyttävä paitsi elämään ja työskentelemään digitalisoitumassa maailmassa myös olemaan osa sen kehitystä. Siksi teknologiaosaamiseen ja digitaitoihin on panostettava. Oppijoiden tasa-arvon mahdollistamiseen tarvitaan kaikkien osallisten tahojen tiiviimpää vuoropuhelua ja osaamisen kehittämistä.

Ohjelman tärkein tavoite on digitalisaation tasa-arvon edistäminen ja keskeiset toimenpiteet liittyvät opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toimeenpanon tukeen. Digiosaamista parannetaan koulutuksen kentällä ja osallisina ovat kaikki toimijat.

Vaikutusohjelmassa suunnitellaan, jäsennellään ja suunnataan uudelleen Opetushallituksen työtä teknologian opetuskäytön edistämiseksi. Autamme osaltamme opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä parantamaan oppimiseen liittyvien järjestelmien ja palveluiden yhteensopivuutta. Tavoitteena on  tilanne, jossa oppijan oppimiskokemus on sujuva.

Kehityksessä mukana pysyminen ja siihen vaikuttaminen vaatii koko koulutusjärjestelemältä kykyä sopeutua uuteen, organisoitua uudelleen ja toimia eri tavalla. Eri koulutusasteiden kehittäminen jatkunee omilla ehdoillaan, mutta rinnalle on tullut tarve kaikkia asteita koskettavaan jatkuvan oppimisen tukemiseen. Muita kouluasterajat ylittäviä kehittämisen suuntia ovat esimerkiksi

  • tiedolla johtaminen
  • oppimisen datan jalostaminen
  • oppimisanalytiikka
  • tekoälyn hyödyntäminen.

Suomessa on onnistuttu monessa digitalisaatioon liittyvässä asiassa hyvin. Koulutuksen tietojärjestelmiä on kehitetty pitkäjänteisesti ja valtakunnalliset palvelumme antavat hyvän pohjan digitalisaation edistämiselle. Toisaalta hajautetun vastuun takia koulutuksen kenttä on digitalisaation osalta pirstaleinen ja siksi kaikkien osallisten on tehtävä yhteistyötä - tavoite on kaikille sama eli toimia oppijan parhaaksi.

Opetushallituksen muista vaikutusohjelmista digitalisaatioon liittyvät erityisesti:

  • Liittyminen Oppimisen digitaaliseen ekosysteemiin
  • Koulujen ja oppilaitosten yhteiskehittäminen ja johtamisen vahvistaminen
  • Kehitämme koulutusuudistusprosesseja ja vahvistamme niiden toimeenpanon tukea
  • Uudistamme kehittämisrahoitusprosessin

Jaa ideasi tai ehdotuksesi opetuksen digitalisaatiosta!

Ohjelmasta vastaa Juho Helminen

Juho Helminen
Ohjelmavastaava Juho Helminen @jhelminen