eTwinning vuositeeman 2022 kuva.

eTwinningin vuoden 2022 teemana on kaunis, kestävä ja osallistava tulevaisuutemme: koulut ja uusi eurooppalainen Bauhaus (Our Future Beautiful, Sustainable, Together: Schools and the New European Bauhaus). Vuositeema kutsuu opettajia ja oppilaita kuvittelemaan ja pohtimaan, millainen heidän unelmakoulunsa voisi olla ja mitkä asiat tekisivät heidän oppimisympäristöstään kauniin ja kestävän.

Koronapandemia on ajanut ihmiset keksimään uusia toimintatapoja monilla eri elämänalueilla. Tilanne on vaikuttanut suuresti myös opetusalaan muun muassa koulujen sulkeutumisen vuoksi.

eTwinningin vuositeema 2022 kannustaakin opettajia pohtimaan yhdessä oppilaidensa kanssa, mitä voisivat olla juuri heidän koulunsa uudet toimintatavat ja uudenlainen kouluarki, jossa monimuoto-oppiminen on keskeisessä asemassa. Opettajia kannustetaan visioimaan luovasti yhdessä oppilaidensa kanssa, millainen olisi heidän unelmakoulunsa: koulu, joka tukee monimuoto-oppimista, kestävän kehityksen kasvatusta, hyvinvointia ja osallisuutta. Tavoitteena on, että myös oppilaat osallistuvat aktiivisesti vuositeemaan liittyviin toimiin ja aktiviteetteihin.

Osallisuus, kauneus ja kestävyys

Vuositeema pohjautuu kolmeen arvoon: osallisuuteen, kauneuteen ja kestävyyteen.

Osallistavissa ja kauniissa kouluissa kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua riippumatta erilaisista kulttuureista, lähtökohdista, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai heikommista asemista.

Kestävissä kouluissa otetaan huomioon saavutettavuus, tarkoituksenmukaisuus ja esteettömyys. Ne toimivat ympäristöystävällisesti ja luovat edellytykset kasvattaa ympäristötietoisia kansalaisia.

Vuositeemaa käsitellään koko vuoden 2022 ajan niin eTwinningin kevätkampanjassa, eTwinning-viikoilla, eTwinningin vuosikonferenssissa lokakuussa, eTwinningin vuosikirjassa kuin koulutuksissa ja webinaareissa.

Tule mukaan tämän vuoden seikkailuun ja toteuttamaan unelmia paremmasta koulusta ja paremmasta tulevaisuudesta!