Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmalla Opetushallitus varmistaa ja tukee osaltaan ilmastovastuun oppimista ja sisältymistä osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Ilmastovastuu kattaa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen näkökulmat.


Nuoret pitävät käsissään maapalloja