Vaikutusohjelmassa nostetaan esiin kotoutumisen tukemisen haasteita yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta. Tarkastelemme erityisesti rasismin ja syrjinnän vaikutuksia kotoutumiseen, koulutukseen osallistumiseen ja työllistymiseen. Lisäksi kehitämme tapoja vahvistaa kotoutumisen ammattilaisten yhteistyötä, ammatti-identiteettejä ja osaamista. Tavoitteena on rakentaa laajempaa tilannekuvaa kotoutumista tukevista toimista ja tutkia niiden vaikuttavuutta. Pohdimme myös, miten maahanmuuton tuomia mahdollisuuksia voidaan tunnistaa ja kehittää entisestään opetuksessa ja oppimisessa.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa