Vaikutusohjelmassa nostettiin esiin kotoutumisen tukemisen haasteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta. Tarkastelimme erityisesti rasismin ja syrjinnän vaikutuksia kotoutumiseen, koulutukseen osallistumiseen ja työllistymiseen. Lisäksi kehitimme tapoja vahvistaa kotoutumisen ammattilaisten yhteistyötä, ammatti-identiteettejä ja osaamista. Laajemmin pohdimme, millainen on moninainen yhteiskunta ja miten sitä voidaan rakentaa oppimisen kautta.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa