Vaikutusohjelmassa kysymme, miten voimme kehittää ja vahvistaa kotoutumisen ammattilaisten yhteistyötä, ammatti-identiteettejä ja osaamista. Tavoitteena on rakentaa laajempaa tilannekuvaa kotoutumista tukevista toimista ja tutkia niiden vaikuttavuutta. Pohdimme myös, miten maahanmuuton tuomia mahdollisuuksia voidaan tunnistaa ja kehittää entisestään opetuksessa ja oppimisessa.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa