Oppimisen digitaalisia palveluita on oppimisympäristöistä osaamiskartoituksiin, opintohallintojärjestelmistä opintojen suunnitteluun, opintoihin hakeutumisesta elinikäisen ohjauksen palveluihin. Palveluita tuottavat yritykset ja kunnat, osuuskunnat, -järjestöt ja valtiokin. Palveluiden kirjosta on alettu käyttää ekosysteemi-metaforaa, ja mikäpä siinä. Metafora tuo sopivasti mieleen sekä tasapainon että kasvun ja kehityksen ja kertoo myös toimijoiden moninaisuudesta ja systeemin kompleksisuudesta.
Kuvituskuva_mimmit_koodaa