Miten kykenisimme vastaamaan koulutuskentän ja yhteiskunnan nopeaan muutokseen? Koulutuksen kehittämisvirastolla on entistä kompleksisempia ja monimutkaisempia haasteita, joita ei voi ratkaista vain yhden koulutussektorin tai hallinnonalan sisällä. Tarvitaan laajempaa näkemystä sekä verkostomaisempaa ja vuorovaikutteisempaa toimintaa. Vaikutusohjelmatyössä ongelmia tarkastellaan ilmiöinä ja kehittämistyötä tehdään oppijakeskeisesti, eri sektorien ja hallinnonalojen yhteistyötä vahvistaen.


Vaikutusohjelmien vetäjien ryhmäkuva
Vaikutusohjelmavastaavat 2019

Opetushallituksen vaikutusohjelmat edistävät OPH:n vaikuttavuustavoitteita, sidosryhmäyhteistyötä sekä hallinnon uudistumista ennakointikykyisemmäksi ja ihmisläheisemmäksi.

Tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita. Toimintaympäristön kompleksisuuden lisääntyessä muutoksia ei voi ennakoida tai hallita vanhoilla keinoilla. Tähtäämmekin muutoskykyiseen ja asiakaslähtöiseen malliin, jossa hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.

Vaikuttavuustavoitteet vuosiksi 2019-2022 ovat:     

  • Koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa 
  • Oppijoiden hyvinvointi paranee
  • Jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa  
  • Avarakatseisuus kasvaa. 

Vaikutusohjelmien toiminta perustuu systeemisyyteen ja yhteiseen tilannekuvaan. Ohjelmissa toimitaan asiakaslähtöisesti ja tietoperustaisesti. Kokeilujen toteuttaminen ja tiiviimpien kumppanuusverkostojen luominen antaa eväitä myös Opetushallituksen jatkuvaan uudistumiseen. Ohjelmien tarkoituksena on sekä edistää vaikuttavuustavoitteita että tukea henkilöstön ammatillista kehittymistä ja laaja-alaista osaamista. Vaikutusohjelmatyö edistää Opetushallituksen kykyä toimia responsiivisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä voimme kehittää maailman parasta oppimista vain laajassa vuorovaikutuksessa koulutuskentän ja sidosryhmiemme kanssa.