Kuvituskuva, nuoret ja maapallot

Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Lisäksi Opetushallitus tukee organisaatioiden kansainvälistymistä yhteistyöhankkeiden ja verkostojen avulla.

  • luomme oppilas-, opiskelija- ja opettajavaihtomahdollisuuksia
  • tuemme nuorten kansainvälisten kokemusten ja kansalaistaitojen karttumista koulun ulkopuolella
  • tiedotamme mahdollisuuksista kulttuuri- ja urheilualojen yhteistyön sekä aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseksi
  • edistämme aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä ja kehittämistä
  • edistämme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa
  • teemme Suomea tunnetuksi korkeakoulutusmaana
  • keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

Kansainvälisyys kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetushallitus päättää opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kansainvälistämistavoitteista, antaa asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa ja valtioavustuksia koulutuksen järjestäjille koulujen ja oppilaitosten kansainväliseen toimintaan sekä edistää toimialan kansainvälisten yhteyksien syntymistä.

Valtion talousarviossa varataan vuosittain määräraha perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kansainväliseen toimintaan. Tavoitteena on tukea suomalaisen koulutuksen kehittymistä ja verkostoitumista kansainvälistä toimintaa hyödyntämällä.

Kansainvälinen tiedonvaihto

Kansainvälisissä tiedonvaihtoverkostoissa tuotetaan tietoa koulutusjärjestelmistä, -politiikoista ja käytänteistä. Tietoa muista maista käytetään koulutuspolitiikan ja päätöksenteon tukena. Tietokantoja ja raportteja voivat hyödyntää päätöksentekijöiden lisäksi koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja kaikki koulutuksesta kiinnostuneet.

Kansainväliset vierailut

Opetushallitus järjestää maksullisia luentoja Suomen koulutusjärjestelmään tutustumaan saapuville kansainvälisille vieraille.