Tämä saavutettavuusseloste koskee www.oph.fi-verkkopalvelua ja on laadittu 20.9.2019. Alustan kehittämisessä saavutettavuus on otettu huomioon alusta alkaen ja tekninen toimittaja on testannut saavutettavuuden toteutumista käytännössä.

Opetushallitus pyrkii takaamaan oph.fi-verkkopalvelun ja siihen liittyvien erillissivustojen saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Verkkopalvelumme teknisessä toteutuksessa on pidetty mielessä tekninen saavutettavuus alusta lähtien jo hankintavaiheessa syksyllä 2017, jonka jälkeen saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota koko kehitystyön ajan ja saavutettavuusparannuksia on tehty . Myös tekstisisältöjä on muokattu ja hiottu ymmärrettävämpään ja helpommin lähestyttävään muotoon vanhasta verkkopalvelusta uuteen siirtyessä. Sitoudumme noudattamaan WCAG-kriteeristöä vähintään AA-standardien mukaisesti tuottaessamme sisältöä tulevaisuudessa niin teksti-, video-, kuva- kuin äänisisältöjen tapauksessa.