Työpöytä

Opetushallitus kehittää toimintaansa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Opetushallituksen toiminta perustuu henkilöstön kanssa muotoiltuun visioon jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa sekä missioon intohimona oppiminen. Missiosta on johdettu neljä vaikuttavuustavoitetta, jotka kuvastavat Opetushallituksen suunnitelmia toiminnan pitkäkestoisiksi, yhteiskunnallisiksi vaikutuksiksi ja tukevat vision saavuttamista. Vaikuttavuustavoitteet ovat:

  • eriarvoistuminen pysäytetään ja koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa
  • oppijoiden hyvinvointi paranee, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret
  • jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa
  • avarakatseisuus lisääntyy.

Vaikuttavuustavoitteiden pohjalta on luotu viisi vaikutustavoitetta: Yhteisöllinen kehittäminen ja johtaminen vahvistuvat; Hyvinvointi paranee; Kansainvälisyys lisääntyy; Osaamistaso nousee; Koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lisääntyvät.