Vaikutusohjelmatyö oli osa Opetushallituksen uudistumisen matkaa. Ymmärsimme, että kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä voimme kehittää maailman parasta oppimista vain laajassa vuorovaikutuksessa koulutuskentän ja sidosryhmiemme kanssa. Vuonna 2019 toimi yhdeksän vaikutusohjelmaa, joiden tavoitteena oli kehittää organisaation toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja ketterämpään suuntaan sekä kannustaa organisaatiorajat ylittävään verkostoyhteistyöhön.


Vaikutusohjelmien vetäjien ryhmäkuva
Vaikutusohjelmavastaavat 2019

Vaikutusohjelmatyö käynnistettiin, koska julkishallinto tarvitsee uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita. Toimintaympäristön kompleksisuuden lisääntyessä muutoksia ei voi ennakoida tai hallita vanhoilla keinoilla. Tähtäsimme vaikutusohjelmilla muutoskykyiseen ja asiakaslähtöiseen malliin, jossa hyödynnetään kokeiluja, kehitetään toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.

Ohjelmien tulokset

Ohjelmakohtaisista tuloksista voit lukea ohjelmien sivuilta. Kokonaisuutena arvioiden ohjelmatyöllä saatiin organisaation tasolla aikaan koko organisaation oppimista sekä myönteisiä muutoksia toimintakulttuurissa.  Ohjelmissa on tuotu yhteen erilaisia tahoja, jotka eivät muuten olisi kohdanneet. Yhdessä osallistujat ovat löytäneet uusia näkökulmia monimutkaisiin ongelmiin ja oppineet uutta.

Myönteiset asenteet uudenlaisia kehittämisen tapoja kohtaan vahvistuivat ja varsinkin yhteiskehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa opittiin paljon. Syntyi lisää ilmiöpohjaista yhteistyötä yli yksikkö- ja päätoimintorajojen. Kollegaoppimista tapahtui ja samalla saatiin esiin osaamisen kehittämisen tarpeita. 

Toisaalta havaittiin, että toimintakulttuurin muuttuminen on hidas prosessi ja että varsinkin toiminnan vaikuttavuuden kehittämisessä koko organisaatiolla on vielä opittavaa. Vuonna 2020 ohjelmissa saatuja tuloksia ja kehittämisaihioita viedään arjen teoiksi. Vaikutusohjelmia ei enää käynnistetä, vaan vaikuttavuuden toteutuminen juurrutetaan tulossopimuksesta alkaen kaikkeen toiminnan suunnitteluun.