Mitä johtamisessa tapahtuu silloin, kun halutaan olla edelläkävijöitä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan johtamisessa?​ Entä minkälaista tukea kasvatus-, opetus- ja koulutusalan johtaminen tarvitsee?​ Miten tuemme sitä, että kouluja kehitetään yhteisönä, jossa on mukana oppilaitosten koko henkilökunta sekä oppijat että heidän kasvuyhteisönsä harrastusseuroineen ja huoltajineen? Ohjelmaryhmä etsii uusia toimintamalleja paikallisiin kehittämishankkeisiin ja hyödyntää tässä Kokeilukeskuksen toiminnasta, kehittämisverkostoista sekä esim. Liikkuva koulu-ja Luma-hankkeista saatua kokemusta.
Lapsijoukko liikkuu