Kieliprofiilin tavoitteet

Kieliprofiilin tavoite on

  • vahvistaa opiskelijan käsitystä eri kielten taidoistaan sekä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan niihin liittyen
  • vahvistaa opiskelijan taitoja tunnistaa ja kuvata omaa kielitaitoaan
  • kehittää opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin taitoja
  • auttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisten kielitaitojen merkitystä hänen elämän- ja urasuunnitelmiensa kannalta ja samalla tukea hänen hyvinvointiaan
  • tukea jatkuvaa, elinikäistä oppimista kannustamalla oman osaamisen kehittämiseen ja antamalla siihen työkaluja.

Kieliprofiilin sisältö ja toteutus