Hyppää pääsisältöön

Opetushallitus ennakoi


Opetushallitus ennakoi tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin kanssa. Ennakointitieto tukee koulutuksen kehittämistä.

Osaamistarpeiden ennakoinnilla tuotetaan tietoa tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Osaamistarvetiedolla varmistetaan, että koulutuksen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Koulutustarpeiden ennakoinnilla puolestaan tuotetaan tietoa siitä, kuinka paljon tulevaisuudessa tarvitaan uutta työvoimaa eri koulutusaloilta ja -sektoreilta.

Opetushallituksen ennakointiin osallistuu laaja yhteistyöverkosto, josta keskeisin muodostuu Osaamisen ennakointifoorumista. Lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja alueviranomaisten kanssa.