Raportit ja selvitykset

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet

Erityinen tuki Kodin ja koulun yhteistyö Laatu ja kehittäminen Perusopetus
Kannen kuva: Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet

aamu_ja_iltapaivatoiminnan_tila_ja_kehittamistarpeet.pdf
(pdf, 303.75 KB)

Lataa

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistyöryhmän raportti 2018

Opetushallitus asetti 15.6.2017 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tilaa sekä sen kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä, arvioida kansallisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ajantasaisuutta sekä laatia ehdotus toiminnan kehittämiseksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa, jota kunta voi tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville perusopetuksen oppilaille. Kunnat saavat kustannuksiin valtionosuutta ja lisäksi ne voivat periä oppilaiden huoltajilta perusopetuslain mukaisesti osallistumismaksuja.

Raportissa on lyhyt katsaus aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtiin sekä työryhmän toteuttaman kyselyn keskeiset tulokset. Raportin lopussa on esitetty työryhmän johtopäätökset sekä ehdotukset aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseksi. 

Tekijät
Arja-Sisko Holappa, Sonja Hyvönen, Niina Junttila, Nikke Keskinen, Pia Kola-Torvinen, Leena Palve-Kaunisto
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6509-6
Sarja
Raportit ja selvitykset 2018:12
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi