Raportit ja selvitykset

Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa

Perusopetus Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Kannen kuva

Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa - Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen
(pdf, 1011.02 KB)

Lataa

Hyödyntämätön mahdollisuus edistää kaksikielisyyttä

Suomenkielisen perusopetuksen piiriin kuuluvista oppilaista suurin osa opiskelee ruotsia keskipitkänä B1-kielenä, kun taas selkeästi harvempi opiskelee A-ruotsia ja äidinkielenomaista ruotsia. Varsinkin äidinkielenomainen ruotsi on sekä tuntematon että vakiintumaton oppimäärä, vaikka se tarjoaakin hyvät edellytykset oppilaiden kaksikielisyyden tukemiseen ja kehittämiseen. Tämän raportin tavoitteena on lisätä tietopohjaa äidinkielenomaisen ruotsin opetuksesta sekä edistää oppimäärän näkyvyyttä ja laajempaa käyttöönottoa suomenkielisessä perusopetuksessa. 

Raportissa käsitellään äidinkielenomaista ruotsin kielen oppimäärää Svenska kulturfondenin rahoittamassa Äiru 1.0 -tutkimus- ja kehittämishankkeessa tehdyn työn pohjalta. Hankkeessa kerätty aineisto koostuu kartoituskyselystä, opettajahaastatteluista, luokkahuonehavainnoinneista, kohderyhmäkeskusteluista ja pilottikerhon kokemuksista. Lisäksi raportissa on luku, jossa tarkastellaan äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärää opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta.

Raportissa esittelemme ajankohtaista ja uutta tietoa äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärästä suomenkielisessä perusopetuksessa sekä käsittelemme oppimäärän ja sen laajemman käyttöönoton kehittämistä. Raportti avaa uusia näkökulmia ruotsinopetukseen suomenkielisessä perusopetuksessa mm. ruotsin kielen opettajille, rehtoreille ja sivistysjohtajille sekä oppilaiden huoltajille mutta myös laajemmin kaikille ruotsinopetuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Tekijät
Sofie Henricson, Siv Björklund, Sanna Heittola, Raili Hilden, Hanna Lehti-Eklund
Julkaisuvuosi
2024
ISBN pdf
978-952-13-6916-2
Sarja
Raportit ja selvitykset 2023:8
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi