Raportit ja selvitykset

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet

Ennakointi Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet
(pdf, 947 KB)

Lataa

Aikuisten parissa tehtävää sosiaalialan työtä koskevassa ennakointihankkeessa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin Opetushallituksessa kehitettyä VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

 

Tekijät
Jussi Nikander, Eeva Juntunen, Annastiina Holmberg, Minna Tuominen-Thuesen
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6412-9
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:13
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi