Määräykset ja ohjeet

Ammatillinen koulutus - osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje

Osaamisen arviointi Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Ohje osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.pdf
(pdf, 255.18 KB)

Lataa

Ohjetta sovelletaan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ohje perustuu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) ja valtioneuvoston asetuksen (673/2017) säännöksiin sekä Opetushallituksen määräykseen (OPH-1634-2021). Ohjeessa kerrotaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yleiset periaatteet ja arvosanojen muuntaminen. Opetushallitus määrää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta.

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6751-9
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2021:5a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi