Raportit ja selvitykset

Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”

Digitaalisuus Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö

Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö: ”Opeilta ja ohjaajilta löytyy intoa uusille poluille”
(pdf, 1.46 MB)

Lataa

Julkaisu kuvaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilaa keväällä 2017 kerätyn aineiston pohjalta.

Nykytilan selvityksen perusteella digitalisaatiota tukeva peruslaitteisto oli kaikkien saatavilla, mutta uudempien teknologioiden osalta oli hajontaa. Monilla ammattialoilla on meneillään digitalisaatiota tukevaa kehitystä, sen esille tuominen, osaamisen jakaminen ja vertaisoppimisen paremmat mahdollisuudet nostettiin esille. Perustaidot digitaalisen opetus-ja ohjausosaamisen osalta oli hallinnassa, mutta osaamisen kehittäminen vaati syventämistä. Digitaalisuus nähtiin merkityksellisenä asiana niin ammatillisten opiskelijoiden kuin työelämäyhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna. Työelämäyhteistyö nähtiin vahvana osana ammatillisen opettajan ja ohjaajan työnkuvaa, mutta sitä koettiin tarpeellisena edelleen kehittää. Julkaisussa esitetään aineiston pohjalta esille nousseet kuusi ammatillista opetusta ja ohjausta muokkaavaa muutostrendiä.

Tekijät
Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6451-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:18
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi