Raportit ja selvitykset

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017

Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus
Julkaisun kansikuva - Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017

ammatillisen-koulutuksen-lapaisyn-maarallisen-seurannan-selvitys-lukuvuodelta-2016-2017.pdf
(pdf, 1.12 MB)

Lataa

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muuttuessa on tärkeää seurata, millä tavalla koulutuksen järjestäjän toimenpiteet tukevat opintojen läpäisyä ja siirtymien sujuvuutta. Reformin myötä yksilöllistyvät opintopolut lisäävät koulutuksenaikaisia sisäisiä siirtymiä sekä siirtymistä koulutuksesta työelämään, muuhun koulutukseen tai toiselle koulutuksen järjestäjälle. Näiden siirtymien sujuvuus on parhaiten osoitettavissa opintojen läpäisyn kautta. Lukuvuoden 2016-2017 läpäisyn määrällisen seurannan tavoitteena oli selvittää Läpäisyn tehostamisohjelman (2011–2014) vaikuttavuutta sekä tukea siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyötä. 

Läpäisyn määrällisen seurannan selvityksessä käsitellään ammatillisen koulutuksen läpäisyä 53 koulutuksen järjestäjän toimittaman aineiston kautta. Selvitys valottaa, millaiselta ammatillisen koulutuksen läpäisy näyttää ja mitä muutoksia aiempien läpäisyn määrällisten seurantojen jälkeen on tapahtunut. Seurannan tuloksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen siirtymien sujuvuuden kehittämistyössä.

Läpäisyn määrällisen seurannan selvitys kehittämisehdotuksineen tarjoaa koulutuksen järjestäjälle välineen oman toiminnan kehittämiselle. Selvityksen tulosten tarkoitus on avata koulutuksen järjestäjälle koulutuksen läpäisyn tilaa sekä osoittaa mahdollisia kehittämisen kohteita. Sen toivotaan avaavan mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen kehittämiselle ja toimivan tietojohtamisen työkaluna ammatillisen koulutuksen uudistamisessa.

Selvitys on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tekijät
Sanna Pensonen ja Susanna Ågren
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6456-3
Sarja
Raportit ja selvitykset 2018:2
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi