Oppimateriaali

Arkipäivän suomea maahanmuuttajille

Maahanmuuttajakoulutus Äidinkieli ja kirjallisuus

Verkkomateriaali maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Materiaali sisältää videoina neljän suomalaisen haastattelun työelämään liittyvistä aihepiireistä. Videot on myös litteroitu tekstimuotoon.